HELSENORGE

Antibiotika ved langvarige korsryggsmerter og Modic forandringer

Vi undersøker om en 100 dagers kur med Amoxicillin reduserer plagene hos personer som har hatt ryggsmerter i minst et halvt år etter skiveprolaps, og som nå har Modic forandringer på MR. Denne studien tar ikke inn nye deltakere lenger.

Om studien

Modic forandringer er endringer i ryggvirvlene som vises på MR. Én mulig forklaring på disse endringene er en lavgradig infeksjon i mellomvirvelskiven. Vi ønsker å finne ut om behandling med antibiotika bedrer symptomer hos personer med kroniske korsryggsmerter og Modic forandringer, som har hatt prolaps som er påvist på MR de siste 2 årene.

Vi vil forbedre MR undersøkelsen ved å kartlegge om MR funnene har sammenheng med behandlingseffekten. Vi skal også undersøke genetiske faktorer i relasjon til klinisk resultat,  og beregne om behandlingen er kostnadseffektiv.

Hvem kan delta?

Merk! Inkludering av nye pasienter er nå avsluttet.

  • Alder 18-65 år
  • Kroniske ryggsmerter (>6 mnd)
  • Påvist lumbal prolaps iløpet av de siste 2 årene
  • Påvist Modic-forandringer ved MR av Lumbal-columna
Studien avsluttet datainnsamling høsten 2018 og man jobber nå for fullt med å analysere data. Resultater vil bli offentliggjort så snart resultatene er klare for publisering. Forhåpentligvis vil dette skje i løpet av våren 2019.

Hva innebærer studien?

Dersom du deltar i studien vil du få behandling med enten antibiotika (Amoxicillin) eller placebo i 3 mnd. Du vil ikke kunne få vite om det er antibiotika eller placebo du har fått før studien er avsluttet. I løpet av dette året blir det utført MR 2 ganger, du må ta blodprøver 5 ganger, og du må besvare spørreskjema regelmessig. Du kan ikke være gravid under studieperioden.

Kontaktinformasjon

Merk! Inkludering av nye pasienter er nå avsluttet.

Studien foregår ved:

  • Oslo universitetssykehus
  • Helse Bergen
  • Vestre Viken
  • Sykehuset i Østfold
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge
  • St. Olavs hospital

Koordinator for studien

Monica Wigemyr
FORMI, Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus
Telefon: 22 11 77 51
E-post: uxwmon@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?