HELSENORGE

Barn og ungdom med lymfoblastisk lymfom (lymfekreft)

Dette er en internasjonal behandlingsstudie for barn og ungdom med lymfoblastisk lymfom (lymfekreft).

Om studien

Målet med denne studien er å bedre behandling ved lymfoblastisk lymfom hos barn og ungdom. 

Lymfoblastisk lymfom hos barn er en sjelden og alvorlig diagnose. Heldigvis har prognosene blitt veldig mye bedre i løpet av de siste 10 årene, men fortsatt er det slik at de pasientene med en utbredt sykdom eller som får tilbakefall har en dårlig prognose.

På den andre siden kan det være betydelig bivirkninger av behandling. Erfaringer fra internasjonale behandlinger gjør at vi vet mer om hva som gjør sykdommen hissig (blant annet genetikken ii lymfomet).

Dette er en internasjonal studie, og barn/ungdom inkluderes ved en av landets 4 regionale barneavdelinger ved Haukeland Sykehus, Universitetssykehuset i Nord Norge, St Olavs Hospital eller Oslo universitetssykehus.

Les mer om studien på ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Studien er åpen for alle barn og ungdom med lymfoblastisk lymfom i Norge.

Hva innebærer studien?

Vi deler pasientene inn i grupper basert på dette for å behandle best mulig. 

Behandlingen går over 2 år, med forskjellig faser og behandlingsintensitet.  Vi gjør kliniske undersøkelser, tar blodprøver og utfører radiologiske undersøkelser ved gitte tidspunkt for å evaluere behandling.

Vær oppmerksom

Fordelen med denne studien er at den bygger internasjonal kompetanse og behandling for lymfoblastisk lymfom.

Ulempen kan være at den innebære mer reising, da store deler av behandlingen må skje på en av de fire regionale barneavdelingene i Norge.

Kontaktinformasjon

Monica C. Munthe-Kaas ved Oslo universitetssykehus.

Telefon: 23 07 45 60

e-post: uxmomu@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?