HELSENORGE
ALLTOGETHER

Behandling av akutt lymfatisk leukemi hos barn og unge voksne

ALLTOGETHER er et behandlingsprogram for akutt lymfatisk leukemi (ALL), utviklet av flere studiegrupper i Europa. Legene som har utarbeidet protokollen har vurdert ALLTOGETHER som den beste tilgjengelige behandlingen for barn og unge med ALL og er standardbehandlingen i alle landene som inngår i prosjektet.

Om studien

Hensikten med denne internasjonale studien:

  1. Redusere risikoen for behandlingsrelatert toksisitet og død ved å randomisere to ulike grupper med lav risiko for tilbakefall. Slik får deler av hver gruppe en redusert leukemibehandling.
  2. Redusere risikoen for tilbakefall og død hos en gruppe med høyere risiko for tilbakefall. Vi randomiserer disse sånn at deler av gruppen får en intensifisert behandling.
  3. Redusere risikoen for tilbakefall og toksisitet hos de pasientene som har visse genetiske forandringer i kreftcellene. Det gjør vi ved å gi en spesifikk behandling (tyrosinkinasehemmer) i tillegg til cellegift.

Multisenterstudie

Studien vil bli utført i flere land i Europa. Per nå deltar 14 land i studien, men flere har vist interesse for å delta. Sponsor for studien er Karolinska institutt i Stockholm.

Hvem kan delta?

Alle barn og unge voksne – fra 1 til 45 år – i Norge med diagnosen akutt lymfatisk leukemi vil bli tilbudt å delta i studien. 

Hva innebærer studien?

Hvis du velger å ikke delta i studien, vil du få samme behandling uten muligheter for randomisering (standard behandling). Du vil da stort sett gå igjennom de samme undersøkelsene og prøvene. Behandlingen vil vare i drøye to år.

Vær oppmerksom

Fordeler

En mulig fordel ved å delta i studien er at resultatene og prøvesvane dine blir kvalitetskontrollert i studien og resultatene overvåket kontinuerlig. Dette kan føre til at behandlingen din blir justert i løpet av studien. Hvis du ikke deltar i studien, kan du heller ikke delta i noen av de utprøvende behandlingene. 

Ulemper

Risiko og bivirkninger av behandlingen i studien vil være de samme som for de pasientene som velger å ikke delta i studien.

Kontaktinformasjon

Nasjonalt ansvarlige i Norge

For barn 1–17 år

Inga Maria Johannsdottir, overlege ved avdeling for barnekreft og blodsykdommer. Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

For unge voksne 18-45 år

Hilde Skuterud Wik, overlege ved Avdeling for hematologi. Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
Fant du det du lette etter?