HELSENORGE

Behandling av tarmkreft med spredning (SEMARK-studien)

Formålet denne studien er å undersøke om behandling med enkorafenib og cetuksimab gitt sammen med pembrolizumab vil være bedre enn pembrolizumab alene hos en liten undergruppe av pasienter med ubehandlet tarmkreft med spredning. Dette gjelder kun pasienter som har en spesifikk mutasjon (som kalles BRAF-V600E) i svulstvevet og i tillegg har manglende reparasjon av visse typer DNA-skade ( såkalt MSI-H)/dMMR ).

Om studien

Hvem kan delta?

Pasienter med ubehandlet metastaserende kolorektal kreft som tilhører den lille undergruppen hvor det er påvist BAF-V600E-mutasjon og samtidig svikt i reparasjon av visse typer DNA skade (MSI-H/dMMR) i svulstvevet, kan henvises til studien

For å kunne delta i studien må du blant annet ha en relativt god almenntilstand og normal nyre-, lever- og beinmargsfunksjon. Du må også være villig til å komme på regelmessige besøk ved sykehuset.

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Å delta i studien innebærer at du må møte opp på sykehuset for undersøkelse og behandling hver andre uke. 

Besøkene inkluderer:
  • legeundersøkelser
  • radiologiske undersøkelser (vanligvis CT)
  • blod- og urinprøver (inkludert månedlige graviditetstester for kvinner i fertil alder)
  • analyser av tumorvev, inkludert mulig ekstra frivillig biopsi og mer
Studiebehandlingen pågår så lenge den anses som hensiktsmessig, vanligvis til sykdommen forverres eller det oppstår uakseptable bivirkninger. 

Alle som deltar vil motta opptil 18 behandlinger pembrolizumab, som tilsvarer ca 2 års behandling. Etter avsluttet behandling med pembrolizumab i første fase (arm A), kan behandlingen med enkorafenib og cetuksimab fortsette inntil du eller studielegen bestemmer at behandlingen skal avsluttes. Etter avsluttet studiebehandling skal du komme på ett oppfølgingsbesøk omtrent 28 dager etter din siste dose med studiemedisin. Etter det vil det regelmessig (ca hver 3 måned) bli innhentet informasjon om eventuell videre behandling av kreftsykdommen, enten som journalnotat fra sykehuset som behandler deg eller du vil bli kontaktet på telefon.

Vær oppmerksom

Din helsetilstand kan forbedres, forverres, eller være som før når du deltar i studien. Det er ingen garanti for at du vil ha nytte av behandlingen, men din deltakelse i denne studien kan gi fordeler for fremtidige pasienter.

All utprøving innebærer en viss risiko, men du blir fulgt nøye opp av studiepersonalet for å redusere bivirkninger og ubehag mens du deltar i studien. Som ved all kreftbehandling kan bivirkningene være milde eller alvorlige, og i sjeldne tilfeller kan de til og med være livstruende. 


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan din fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Tormod Kyrre Guren (telefon: 99024906) eller Dr. Jørgen Smeby (telefon: 23026849).

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo
Fant du det du lette etter?