HELSENORGE

Behandling for barn og unge voksne med høyrisk medulloblastom

Vi prøver ut en ny behandlingsprotokoll for å se om man kan øke overlevelsen hos barn og unge voksne med høyrisk medulloblastom (hjernekreft).

Om studien

Hensikten med denne nye behandlingsprotokollen er å se om man kan øke overlevelsen av sykdommen; Høyrisk medulloblastom.  

Oslo universitetssykehus Rikshopitalet har ansvaret for studien i Norge.

Hvem kan delta?

Behandlingsprotokollen er for pasienter fra 4 til 22 år med diagnosen høyrisk medulloblastom. Mulige deltakere i studien vil få informasjon av legen sin. 

Hva innebærer studien?

De to første syklusene av behandlingen er lik for alle. Deretter deles pasientene inn i tre grupper via loddtrekning/randomisering.  

Den første gruppen får standard strålebehandling, som er en gang om dagen, gruppe 2 får stråling to ganger om dagen og den 3. gruppen får medikamentet tiotepa sammen med samme strålebehandling som gruppe 1. 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan behandlende lege kontakte:

Einar Stensvold, einste@ous-hf.no 

Fant du det du lette etter?