HELSENORGE

Betydningen av serotonin hos intensivpasienter

Sepsis, hjertestans og multitraumer er blant de vanligste årsakene til innleggelse på intensivavdeling i Norge. Målet med denne studien er å undersøke betydningen av signalstoffet serotonin i blodet hos pasienter innlagt på intensivavdeling med disse tilstandene.

Om studien

Hvem kan delta?

Friske personer kan delta i studien og er velkomne til å ta kontakt ved interesse. Dersom du ønsker å delta i studien kan du ta kontakt med lege og doktorgradsstipendiat Nikolai Ravn Aarskog på telefon 22119338 eller epost nikaar@ous-hf.no.

Intensivpasienter som kan være aktuelle for deltakelse i studien vil rekrutteres av studiepersonell under innleggelse på intensivavdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.Hva innebærer studien?

I denne studien ønsker vi å utforske betydningen av signalstoffet serotonin i blodet hos kritisk syke pasienter innlagt på intensivavdeling med sepsis og septisk sjokk, vellykket gjenopplivning etter hjertestans og alvorlig multitraume. Vi vil måle serotonin i blodplasma, og sammenholde resultatene med pasientens kliniske tilstand og prognose.

For sammenligning vil vi også måle serotonin hos en gruppe friske personer, og en gruppe intensivpasienter uten akutt sykdom i lungene eller sirkulasjonssystemet. Inklusjon av studiedeltakere vil etter planen pågå fra våren 2022 og ut 2024. Vær oppmerksom

Ved å delta i studien vil du kunne bidra til en bedre forståelse av sykdomsprosesser hos pasienter som er innlagt på intensivavdeling med sepsis, septisk sjokk, hjertestans og alvorlig multitraume. Ut over dette har du ingen direkte fordeler av å delta.

Deltakelse i studien innebærer ett studiebesøk hvor det vil tas blodprøver og en urinprøve, og hvor din høyde og vekt vil bli målt. Det vil tas til sammen 20 ml blod. Å avgi denne lille mengden medfører ingen risiko og vil ikke gi noen form for ubehag. Blodprøver vil bli tatt fra en perifer venekanyle installert i en overfladisk vene i albuefolden. Installasjon av en slik venekanyle gjøres med et nålestikk gjennom huden på samme måte som når det tas vanlige blodprøver. Dette kan gi noe ubehag og medfører en teoretisk risiko for infeksjon.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder:
Morten Rostrup
Telefon: 22119338
E-post: uxmoro@ous-hf.no

Doktorgradsstipendiat: 
Nikolai Ravn Aarskog
Telefon: 22119338
E-post: nikaar@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?