Cellegift og nintendanib mot livmorslimhinnekreft

Vi undersøker om behandling med nintendanib kan utsette eventuelt tilbakefall hos kvinner med avansert kreft i endometriet (livmorslimhinnen).

En randomisert fase 2 studie på første linje kombinasjons kjemoterapi med nintendanib eller placebo hos pasienter med avansert endometrie kreft eller tilbakefall av samme

Formålet med studien er å undersøke om nintendanib gitt i tillegg til standard kjemoterapi (cellegift) kan forhindre eller utsette et eventuelt tilbakefall av sykdommen og dermed bedre overlevelsen.

 tillegg vil man undersøke om den generelle livskvaliteten er bedre hos pasienter behandlet med cellegift + nintendanib sammenlignet med pasienter som får cellegift pluss placebo (narremedisin uten virksomt stoff).

Mer informasjon om studien

Hvem kan delta?

Kvinner med avansert eller tilbakevendende kreft i livmorslimhinnen.

Hva innebærer studien?

Studieperioden deles opp i en behandlingsfase bestående av 6 kurer med cellegift gitt hver 3. uke samt nintendanib eller placebo kapsler daglig. Deretter fortsetter pasientene med nintendanib eller placebo inntil sykdommen forverres, man får uakseptable bivirkninger eller legen finner det best at pasienten slutter.
 
Pasienten vil bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer til vurdering av livskvalitet ved start av studien og deretter hver 12. uke inntil at man  slutter med behandlingen.

Alle deltagerne får standard cellegiftbehandling med paclitaxel og karboplatin. For å kunne bestemme virkningen av studiemedisinen vil halvdelen av deltagerne i tillegg få studiemedisinen nintendanib og halvdelen i tillegg få placebo. Dette blir avgjort ved loddtrekning (randomisering). Man kan ikke bestemme selv. Hverken pasienten eller studielegen vet hva man får, men legen kan raskt finne det ut om nødvendig.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med:

Gynekologisk poliklinikk,
Enhet for studiesykepleiere

Telefon: 22 93 53 28.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?