HELSENORGE

Cellegiftbehandling for barn med akutt myelogen leukemi

Forsknings- og behandlingsstudie for barn med akutt myelogen leukemi (AML). I induksjonsbehandlingen tester vi 2 forskjellige cellegiftregimer mot hverandre.

Om studien

Akutt myelogen leukemi (AML) er en sjelden form for blodkreft hos barn. Behandlingen har blitt forbedret de siste 30 årene, men fortsatt er dette en prognostisk heller ugunstig leukemiform.

Målet med studien er å:

  • Forbedre overlevelsen ytterligere
  • Teste om MRD-målinger (MRD=minimal restsykdom) og har prognostisk verdi
  • Teste alternative cellegiftkurer i de første 2 kurene mot hverandre for å finne den meste effektive kuren.

Studien innebærer at barn med AML behandles etter et felles behandlingsopplegg, hvor det er lagt inn 2 randomiseringer (tilfeldig fordeling av hvilken cellegiftkur pasienten får i de 2 første (av totalt 5) kurer.

Hvem kan delta?

Hos alle barn og ungdommer fra 0 til 18 år som får diagnostisert AML vil behandlende lege foreslå inklusjon i denne protokollen. Norsk barneleukemigruppe har vedtatt at denne behandlingen bør benyttes da den er det beste tilgjengelige alternativet.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at barn med AML behandles etter et felles behandlingsopplegg, hvor det er lagt inn 2 randomiseringer (tilfeldig fordeling av hvilken cellegiftkur pasienten får i de 2 første (av totalt 5) kurer.

Barnet må gjennom stort sett bare blodprøver og benmargsprøver som vi uansett ville ha tatt dersom barnet ikke var inkludert i forskningsprotokollen. Vi tar ingen prøver separat bare for forskningsspørsmål, noen få forskningsprøver er kombinert med uansett nødvendig prøvetagning.

Tidsskjema: Studien er pågående. Randomiseringen for første kur er allerede avsluttet, og den beste av de 2 kurene gis nå til alle barn. Randomisering av kur 2 pågår fortsatt. Inklusjon av nye pasienter stopper sannsynligvis i løpet av 2021.

Fordelen for pasientene er nøye overvåket og myndighets-kontrollert behandling. Vi ser ingen ulemper for pasientene ved å delta i studien, da dette uansett anses som dagens beste behandling for AML hos barn.
Deltagerne er pasienter og har ingen ekstra utgifter, så det er ikke nødvendig med kompensasjon.

Dette er en internasjonal multisenterstudie utgående fra de nordiske land, men hvor andre land som Holland, Belgia, de baltiske land, Israel, Hongkong, Spania og Portugal har sluttet seg til.
Hovedsete av studien er i Gøteborg/Sverige. I Norge er det UNN, St. Olav, Haukeland og OUS som inkluderer pasienter i studien. OUS har nasjonalt koordinerende ansvar for studien.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson og nasjonal koordinerende utprøver:

Overlege Bernward Zeller
Oslo Universitetssykehus
Barneavdeling for kreft og blodsykdommer
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo universitetssykehus
bzeller@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?