Cøliakimekanismene

Hos pasienter med cøliaki skjer det en immunreaksjon mot gluten. Årsaken til cøliaki er bare delvis kjent, derfor forsker vi på mekanismene bak sykdommen.

Immunological basis for coeliac disease

Årsaken til cøliaki er bare delvis kjent. Gener er av betydning for utviklingen av sykdommen, men andre faktorer spiller også en viktig rolle.

Vi ønsker å kartlegge videre hvilke gener som kan bidra til utvikling og forløp av cøliaki og hvordan gener kan samspille med immunsystemet eller andre faktorer.

Økt forståelse av sykdoms-mekanismene kan gi grunnlag for bedre oppfølging og behandling av pasienter med slike sykdommer.

Hvem kan delta?

Pasienter til utredning og/eller behandling for tarmsykdommer inkludert, men ikke begrenset til, tynntarmsykdommen cøliaki og deres nære slektninger kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien kan medføre ekstra ubehag og ulempe for deg: I noen tilfeller ønsker din lege at du skal spise mat som du kan reagere på, dette er en vanlig prosedyre ved utredning av matvareintoleranse og cøliaki. Ved blodprøvetaking og ved gastroskopi kan det bli tatt ekstra prøver til forskning, dette vil naturlig forlenge undersøkelsen noe.

Totalt sett dreier dette seg om få minutter. Selve det å ta ekstra prøver av blod eller fra tarm innebærer ikke, etter det vi kjenner til, øket risiko.

Alle prosedyrene utføres av spesialtrent personell som vil legge stor vekt på å minimalisere ubehaget for den enkelte deltager.

Det blir ikke tatt prøver hvis man mistenker at dette kan gå utover pasientenes sikkerhet eller hvis pasienten er uvanlig besværet under prøvetakingen.


Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Kontakt:
Knut Lundin, prosjektansvarlig lege
epost: knut.lundin@medisin.uio.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?