Covid-19 og reaksjoner i den norske befolkningen

Formålet er å studere nordmenns opplevelse og reaksjoner på pandemien og tiltakene som er innført. Vi vil se på livskvalitet, stressreaksjoner, angst, depresjon og evne til mestring.

Vi vil gjennomføre en studie med nettskjema fra Universitetet i Oslo (UiO), og ønsker å inkludere tilstrekkelig antall til å få et representativt utvalg og nok deltakere til at vi kan analysere på undergrupper som risiko (somatisk sykdom), arbeidssituasjon, kjønn, bosted og andre relevante faktorer.

Hensikten med denne vitenskapelige studien er å lære mer om hvordan et tverrsnitt av den norske befolkningen
opplever sin situasjon i forbindelse med koronautbruddet i Norge (COVID-19). Vi vet at mange er bekymret for om de er i risiko for å bli syke, og om sin videre arbeids- og økonomiske situasjon.

Hvem kan delta?

Alle personer over 18 år kan delta i denne studien.

Hva innebærer studien?

Du svarer anonymt på et skjema og det registreres ikke noen personlige identifiserbare opplysninger om deg. Dersom du ikke får opp linken til web skjemaet eller trenger hjelp til å fylle det ut,  kan du kontakte prosjektleder. 

Åpne skjema her

I spørreskjemaet er det spørsmål som kartlegger bakgrunnsinformasjon som:

 • arbeidssituasjon
 • livskvalitet
 • psykiske belastninger som stress og søvnproblemer

Vi spør også om hvordan du mestrer vanskelige situasjoner og om du er optimistisk.

Det tar cirka 15 minutter å fylle ut skjemaet.  
Kunnskap fra studien vil brukes til å lage tiltak i etterkant av pandemien og ved en senere tilsvarende situasjon.

Dersom du opplever helsemessige plager råder vi deg til å ta kontakt med fastlegen eller 116 117 lokal legevakt dersom det er akutt.

Kontaktinformasjon

Tine K. Grimholt, sykepleier og professor 
Telefon: 901 20 011
E-post: tinegrim@yahoo.no

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?