MinMat

Elektronisk verktøy ved underernæring

Har bruk av det elektroniske verktøyet MinMat effekt på forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring?

Evaluering av et beslutningsverktøy for å forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring

Hensikten med studien er å teste om bruk av det elektroniske beslutningsverktøyet «MinMat» kan forebygge og behandle sykdomsrelatert underernæring blant pasienter på sykehus. Vi vil også undersøke hvordan MinMat-verktøyet følges opp og brukes i klinisk praksis.

Hvem kan delta?

Inklusjon er avsluttet.

Du som er innlagt på Avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet på Oslo universitetssykehus og som er vurdert å være i risiko for å bli underernært eller er underernært, samt oppfyller inklusjonskriteriene, blir spurt om du ønsker å delta i studien.

Inklusjonskriterier:

 • Innlagt på avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Eksklusjonskriterier:

 • Forventet liggetid <72 timer
 • Pasienter isolert på smitterom
 • Alder <18 år
 • Terminale pasienter
 • Gravide
 • Psykiatriske pasienter
 • Pasienter som ikke kan lese norsk

Hva innebærer studien?

Som deltager i studien registrerer du matinntaket ditt i en app og sykepleiere følger deg opp ved hjelp av en webløsning som er koblet til appen.

Du skal bruke appen MinMat så lenge du er innlagt på sykehuset. Vekt og kroppssammensetning måles 2 ganger hver uke. Andre skjemaer fylles ut ved inkludering i studien og ved utskrivelse.

En annen gruppe pasienter følger vanlige rutiner og oppfølging ved avdelingen, og fungerer som kontrollgruppe.

Vær oppmerksom

Når du bruker appen MinMat får du en oversikt over ditt matinntak og hvordan det ligger an i forhold til behovet for energi, protein og væske.

Sykepleiere får anbefalinger om hvilke ernæringsrelaterte tiltak som kan gjøres for deg.

Det er ingen spesielle ulemper knyttet til prosjektet, men dumå bruke appen daglig for å registrere inntak av mat og drikke.

Kontaktinformasjon

Mari Mohn Paulsen, PhD-stipendiat og prosjektkoordinator.
E-post: m.m.paulsen@medisin.uio.no
Telefon: 957 72 048

Lene Frost Andersen. Prosjektleder.
E-post: l.f.andersen@medisin.uio.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?