HELSENORGE

Fertilitetsbevarende behandling hos unge kreftpasienter

Studiens mål er å beskrive hvilke pasienter som får, og hvor ofte pasientene får, fertilitetsbevarende behandling. Vi følger opp resultatene over tid.

Om studien

Tidlig oppdagelse av kreft og bedre behandlingsmetoder har bidratt til betydelig forbedret langtidsoverlevelse ved kreftsykdom. Beskyttelse mot behandlingens seneffekter, spesielt bevaring av fertilitet (fruktbarhet), har derfor blitt et viktig mål for kreftbehandlingen.

Hvem kan delta?

Deltagere er unge kvinnelige kreftpasienter som enten gjennomgår fertilitetsbevarende kreftbehandling eller standard kreftbehandling. Kvinnene som er aktuelle for studien vil i første omgang bli kontaktet av oss.

Hva innebærer studien?

Fertilitetsbevarende metoder kan innebære avvik fra standard kreftbehandling, og vi vil derfor dokumentere at metodene vi bruker i dag er sikre og effektive. I denne studien vil vi beskrive hvilke pasienter og hvor ofte pasientene får fertilitetsbevarende behandling, og følge opp resultatene over tid. Diagnose, behandlingsmetoder, fertilitet og utfall av behandlingen blir registrert og sammenlignet mellom gruppene.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om studien kan du ta kontakt med prosjektleder Peter Fedorcsak (pfedorcs@ous-hf.no / telefon 23 07 26 32).

Fant du det du lette etter?