HELSENORGE

Fibertilskudd ved type 2-diabetes

Vi undersøker om et kosttilskudd av prebiotika (en type kostfiber) kan gi bedre regulering av blodsukker og appetitt ved diabetes type 2.

Om studien

Formålet med studien er å undersøke om et kosttilskudd av prebiotika (en type kostfiber) kan gi bedre regulering av blodsukker og appetitt ved diabetes type 2. Et regelmessig tilskudd av prebiotika er vist å øke mengde ønskede tarmbakterier med påfølgende økt utskillelse av tarmhormoner som påvirker appetitt og blodsukker positivt. Vi vil undersøke om dette også skjer hos personer med diabetes type 2.

Prebiotika er mat til de helsebringende bakteriene i tarmen. Når vi spiser, skilles det ut hormoner i tarmen som bidrar i reguleringen av blodsukker og appetitt. Hvor stor mengde hormoner som skilles ut, påvirkes bl.a. av hvilke bakterier som bor i tarmen vår.

Forskning har vist at personer med diabetes 2 har en annen sammensetning av tarmfloraen enn personer uten diabetes 2, med færre av de ønskede og flere av de uønskede bakteriene. I tillegg har man funnet lavere nivåer av enkelte hormoner som skilles ut fra tarmen.

Et regelmessig tilskudd av prebiotika er vist å øke mengde ønskede tarmbakterier med påfølgende økt utskillelse av gunstige tarmhormoner som i sin tur påvirker appetitt og blodsukker på en ønskelig måte. Vi vil undersøke om dette også skjer hos personer med diabetes type 2.


 

Hvem kan delta?

Vi skal ha med 35 personer med type 2 diabetes i studien.

Du kan delta i studien dersom du har type 2 diabetes og ikke bruker insulin eller GLP-1-analoger for din diabetes. Du må dessuten kunne lese og skrive norsk.

Du kan derimot ikke være med hvis du:

  • har endret vekt med mer enn 3 kg i løpet av de siste tre månedene eller planlegger å følge en spesiell diett eller gå ned i vekt de neste 4 månedene
  • bruker antibiotika eller tar tilskudd av prebiotika eller probiotika (dette må du i så fall slutte med i 3 måneder før du kan bli med i studien)
  • har en eller flere av følgende sykdommer: kreft, kroniske tarmsykdommer, irritabel tarmsyndrom, demens.

Hva innebærer studien?

Deltagelse innebærer inntak av et fiberpulver eller placebopulver i to perioder på seks uker. Pulveret er uten smak og farge, og det blandes i drikke eller mat to ganger om dagen. Deltagerne skal ikke gjøre noen andre endringer i kosthold eller aktivitet i tiden studien pågår.

Deltagerne vil bli kalt inn til en testdag før og etter hver av de to seksukersperiodene, altså totalt fire testdager. På disse testdagene kommer deltagerne fastende til sykehuset og det gjøres en måltidstoleransetest.

Testen forgår slik:

  • Det settes en veneflon (en liten slange) i den ene armen for å kunne ta flere blodprøver uten å måtte stikke flere ganger.
  • Deretter drikker deltageren 3 dl næringsdrikken (som har næringsinnhold omtrent som en lett frokost).
  • Det tas blodprøver før man inntar næringsdrikken og flere ganger etterpå i løpet av to timer.
  • Deretter tester vi appetitt med en testlunsj:
  • Deltagerne forsyner seg så mye de ønsker fra en pastarett til lunsj.
  • I forbindelse med måltidet registrerer du hvor mye du har spist og fyller ut et spørreskjema som måler appetitt, sult og metthet.
  • Du veies før måltidstolleransetesten for å se om det er vektendring mellom studiestart og studieslutt.

Deltagelse i studien innebærer altså at man må møte opp på sykehuset fire morgener i løpet av en periode på ca fire måneder. I tillegg må deltageren svare på et spørreskjema om kosthold før og etter seksukersperiodene.

En viktig del av studien er å se på effekt av fiber på bakteriesammensetningen i tarmen. Deltagerne må derfor også samle to avføringsprøver i et lite prøveglass som de tar med på sykehuset, én før og én etter hver av de to seksukersperiodene (totalt fire innsamlinger).

Vær oppmerksom

Fordeler og ulemper ved deltagelse

Fordeler
Du vil få en grundig vurdering av din diabetesbehandling av helsepersonell som har god kunnskap om diabetes. Etter at studien er avsluttet vil man også få en muntlig tilbakemelding på resultatene av kostundersøkelsene man gjennomgår, hvis du ønsker det. En klinisk ernæringsfysiolog vil i tilfelle vurdere resultatene fra kostundersøkelsene opp mot anbefalt sammensetning av kosten ved diabetes og gi eventuelle forslag til endringer.

Du får dekket alle utgifter i forbindelse med deltagelse i studien. I tillegg trekker vi fem tilfeldige deltagere ved studieslutt, som hver mottar et gavekort på 1 000 kroner.

Ulemper
Blodprøvetaking/innsetting av veneflon kan være litt ubehagelig når vi stikker gjennom huden, men det går fort over. Det kan benyttes lokalbedøvende krem, dersom en deltager er svært engstelig.

Fibertilskudd kan gi luftplager og ubehag i mage eller tarm, men dette er helt ufarlig og for noen går dette over etter noen uker.

Vi registrerer forekomsten av eventuelle bivirkninger og plager som måtte oppstå underveis i studien.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Aker, Endokrinologisk poliklinikk (bygg 98).

Er du interessert i å høre mer om studien/vurderer å delta i forskningsprosjektet, ta en uforpliktende kontakt med doktorgradsstudent Eline Birkeland på telefonnummer: 98 02 41 93 eller send en e-post til: eline.birkeland@medisin.uio.no.

Du kan også sende e-post til prosjektleder Anne-Marie Aas på a.m.aas@medisin.uio.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?