ARCHER-1 studien

Follikulært lymfom - studie for pasienter med tilbakefall (ARCHER-1)

Hensikten med denne studien er å teste ut en ny form for radioimmunterapi der isotopen 177-Lutetium er festet til er antistoff (Betalutin) som binder seg til kreftcellene i kombinasjon med antistoffet rituximab har god og langvarig effekt ved tilbakefall av follikulært lymfom. Utprøvingen skjer i samarbeid med det norske legemiddelfirmaet, Nordic Nanovector ASA.

En fase 1b åpen studie av Betalutin i kombinasjon med Rituximab for pasienter med tilbakefall av follikulært lymfom

Denne studien tester ut en ny type immunterapi som ble utviklet ved Radiumhospitalet og som nå eies av det Norske legemiddelfirmaet Nordic Nanovector. Andre sykehus i Europa og i Norge (St. Olavs Hospital) deltar også.

Vi rekrutterer deltagere til studien fra hele landet.

Antall deltagere totalt, vil bli mellom 20 og 30, avhengig av erfaringene vi gjør underveis.

Hvem kan delta?

For å delta i studien må pasientene ha tilbakefall av non-Hodgkin lymfekreft (lymfom) av follikulær type, mindre enn 25 % lymfom i benmargen og god allmenntilstand.

Spør din kreftlege om du kan være med i studien og eventuelt bli henvist til Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet eller St Olavs Hospital.

Hva innebærer studien?

Som deltager i denne studien gjennomgår du først en utredning der vi tar vevsprøver av svulsten og benmargsprøve, samt en rekke blodprøver. For å finne ut hvor utbredt sykdommen er, må du også ta CT-bilder slik at vi kan se forstørrede lymfeknuter og sykdom i organer samt PET/CT-bilder som i tillegg viser hvor aktiv sykdommen er.

Selve behandlingen består av et antistoff mot molekylet CD37 som sitter på overflaten av kreftcellene med en radioaktiv isotop bundet til seg. Produktet går under navnet Betalutin. Når vi gir dette intravenøst, vil antistoffet binde seg til kreftcellene i kroppen og disse blir da bestrålt mens normale celler i kroppen i liten grad belastes. Dette er derfor en målrettet behandling mot selve kreftsykdommen.

Behandlingen etterfølges av antistoffet rituximab intravenøst eller som sprøyte under huden gjentatte ganger over en periode på 2 år.

Bivirkninger av radioimmunterapi er annerledes enn tradisjonell cellegift. De fleste merker lite til selve behandlingen. Etter ca 4-5 uker vil det komme et fall i hvite blodlegemer og blodplater som er forbigående og som i sjeldne tilfeller kan forårsake infeksjon eller blødning. Derfor tar vi blodprøver hver uke i 3 måneder for å passe på at dette ikke skjer.

Du følges opp med regelmessige undersøkelser som CT, PET/CT, benmargsprøver og blodprøver for at vi skal kunne vurdere effekten av behandlingen.

Ekstra kostnader utover det som dekkes av det offentlige bekostes av firma Nordic Nanovector.

Vær oppmerksom

Dette er en ny behandling og du følges derfor nøye opp med tanke på uventede bivirkninger som eventuelt kan medføre ulemper for deg.

Fordelen ved å delta i studien er at du kan får god effekt og mindre bivirkninger enn ved tradisjonell cellegiftbehandling.

Kontaktinformasjon

Radiumhospitalet er nasjonalt koordinerende senter og har hovedansvaret for studien. Leder for studien er Arne Kolstad.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 22 93 40 00
E-post: arnek [at] ous-hf.no

Dersom du er aktuell for studien kan din fastlege eller andre sykehusleger henvise deg til

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

eller

Kreftavdelingen St Olavs Hospital (Ansvarlig: Overlege Karin Wader)

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.