HELSENORGE
COOP II-studien

Forbedret legemiddelbruk hos pasienter innlagt ved kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Oslo

Vi vil undersøke om eldre pasienter innlagt ved kommunal akutt døgnenhet (KAD) i Oslo kan få bedre livskvalitet av en ny modell for strukturerte legemiddelgjennomganger.

Om studien

Vi planlegger å inkludere totalt 350 pasienter i studien. Det viktigste vi skal undersøke er om den nye modellen for strukturerte legemiddelgjennomganger påvirker hvordan deltakernes livskvalitet er etter 16 uker. 

Vi samarbeider også med forskere/tannleger ved Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, og er opptatt av sammenhengen mellom legemiddelbruk og munntørrhet. Vi ønsker også å undersøke om tiltaket har miljømessige konsekvenser ved å beregne om det påvirker utslippet av klimagasser.

Hvem kan delta?

Du kan bli spurt om å delta i studien hvis du er:

  • inneliggende pasient ved KAD 
  • 70 år eller eldre
  • bruker 6 eller flere faste medisiner

Hva innebærer studien?

For å finne ut om det er nyttig å innføre denne nye modellen er det nødvendig å sammenligne personer som får vurderingen (intervensjonsgruppe) med de som ikke får den (kontrollgruppe). Dersom du deltar i studien blir du derfor tilfeldig trukket ut til å tilhøre en av disse gruppene. 

Dersom du blir trukket ut til intervensjonsgruppen vil KAD-legen gjennomføre en strukturert legemiddelgjennomgang under veiledning av geriater, og også ta kontakt med fastlegen din for å diskutere medisinlisten. På denne måten kan KAD-legen kombinere geriatrisk kompetanse med fastlegens erfaring og kjennskap til deg, og vi kan benytte KAD-oppholdet som en gylden anledning til å samarbeide om å optimalisere legemiddelbehandlingen. Du vil selvsagt også bli involvert i vurderingene, og få si din mening.

Dersom du blir trukket ut til kontrollgruppen vil du få vanlig oppfølging av lege på KAD. Avhengig av situasjonen din, så kan dette også innebære at medisiner blir revurdert, men KAD-legen vil ikke bruke den samme strukturerte metoden som vi tester ut i intervensjonsgruppen.

I løpet av innleggelsen på KAD vil en forskningssykepleier stille deg spørsmål om hvilke sykdommer du har, hvordan du fungerer i hverdagen og hvilke medisiner du bruker. Vi vil også måle overarmsomkretsen din og gjøre en enkel undersøkelse av munnhulen.

16 uker etter utskrivelse vil en forskningssykepleier komme på besøk hjem til deg for å høre hvordan det går. Du vil bli stilt spørsmål om ulike symptomer og hvilke medisiner du nå bruker. Vi vil undersøke hvor sterk du er i håndtrykket, gjøre en enkel test av hukommelse, og stille deg noen spørsmål om munntørrhet. Vi vil også måle hvor mye spytt du produserer i løpet av tre minutter, måle blodtrykket ditt og spørre om du har hatt noen fall siden utskrivelsen på KAD. Vi ønsker også å vite litt om hva slags kontakt du har hatt med helsevesenet siden innleggelsen.

Vær oppmerksom

Pasientene som trekkes ut til intervensjonsgruppen vil få en strukturert gjennomgang av sine medisiner, hvor formålet er å optimalisere behandlingen. Vi kan ikke vite sikkert på forhånd om eventuelle endringer av medisiner har ønsket effekt. Selv om vårt mål er å gjøre behandlingen bedre, kan vi ikke utelukke at symptomer i enkelte tilfeller forverres, for eksempel dersom man tar bort en medisin. Dersom man starter opp med nye medisiner er det også alltid en viss risiko for bivirkninger. 

Kontaktinformasjon

Leonor Roa Santervas, PhD-stipendiat, Oslo universitetssykehus
Telefon: 22 11 80 80 (sentralbord). E-post: l.r.santervas@studmed.uio.no

Rita Romskaug, postdoktor, Oslo universitetssykehus
Fant du det du lette etter?