HELSENORGE
Pilotprosjekt fra Kreftregisteret

Forberedelse til nasjonal tarmscreening

Et nasjonalt tarmscreeningprogram skal rulles ut i Norge fra og med 2019. Denne studien forbereder programmet ved å teste logistikk og sammenligne effekt av to ulike screeningmetoder mot tarmkreft.

Om studien

Tykk- og endetarmskreft er et stort helseproblem. Masseundersøkelse (screening) reduserer dødelighet av sykdommen. Det er usikkert hvilken screeningmetode som er best, både med tanke på gjennomførbarhet og effekt på død av tarmkreft.

Denne studien tester to screeningmetoder mot tarmkreft: hjemmetest for usynlig blod i avføringen gjentatt inntil fire ganger med to års mellomrom, og sigmoidoskopi, en kikkertundersøkelse av endetarm og den nederste delen av tykktarmen. Sigmoidoskopi utføres bare en gang.

Kreftregisteret koordinerer studien. Undersøkelse av deltagere foregår i screeningsentre i Moss og på Bærum sykehus. Avføringsprøvene analyseres i laboratorium ved Oslo Universitetssykehus.

Relevant sentral informasjon:
https://www.kreftregisteret.no/screening/Tarmscreening/

Hvem kan delta?

Det er ikke mulig å melde seg på studien. Deltagere blir tilfeldig trukket fra folkeregisteret.

Omlag 140 000 tilfeldig utvalgte menn og kvinner i alderen 50-74 år i  opptaksområdene til Vestre Viken HF og Sykehuset i Østfold får invitasjon til tarmscreening.

Hva innebærer studien?

Deltagerne vil bli undersøkt enten med avføringstest eller sigmoidoskopi.

De med funn får invitasjon til en koloskopi, en kikkertundersøkelse av hele ende- og tykktarmen, for å se etter kreft og forstadier til kreft.

De første deltagere ble invitert i 2012. De siste er planlagt invitert i 2019.

Forekomst og død av tarmkreft hos alle inviterte blir fulgt opp gjennom nasjonale helseregistre frem til 2030.

Deltagere som kommer til undersøkelse på et screeningsenter, får parkeringsavgiften dekket.  Egenandel må betales etter vanlig satser.

Vær oppmerksom

Deltageren får muligheten til å redusere sin risiko for tarmkreft. Mulige ulemper er eventuelle komplikasjoner ved koloskopi.

De vanligste komplikasjoner er hurtig blodtrykksfall, alvorlig blødning.  Hull i tarmveggen forekommer svært sjeldent.

En ulempe for enkelte er økt engstelse etter en screeningundersøkelse.

Kontaktinformasjon

Øyvind Holme, leder for tarmscreening, Kreftregisteret
Tlf. 22928928
E-post: oyvind.holme@kreftregisteret.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Her er det de som tilfeldig trekkes i Folkeregisteret som blir invitert. De som inviteres bestemmer selv om de ønsker å delta eller ikke.
Fant du det du lette etter?