HELSENORGE
PreventADALL:

Forebygging av allergiske sykdommer hos barn

Vi undersøker om miljø og livsstil fra tidlig i livet, kan bidra til å identifisere hva som kan utløse allergi og andre kroniske sykdommer. Studien starter allerede i svangerskapet og barnet følges opp til voksen alder.

Om studien

Kan allergisk sykdom forebygges med to enkle tiltak: tidlig smaksprøver av mat og hudpleie hos barnet?

Faktorer som tidlig i livet kan påvirke risiko for utvikling av folkesykdommer som astma, allergi, atopisk eksem, fedme, hjerte-/karsykommer og diabetes. 

Allergiske sykdommer som astma, atopisk eksem, høysnue og matvareallergi rammer 30-40% av befolkningen, også barn. Disse sykdommene, i likhet med fedme og diabetes rammer stadig flere barn, unge og voksne.  Også hjerte-karlidelser rammer svært mange.

Det er nå tilstrekkelig kunnskap til å forsøke å forebygge allergiske sykdommer, mens det fortsatt er store kunnskapsmangler om forhold tidlig i livet (fra starten av svangerskapet og tidlig barndom) som påvirker risiko for senere folkesykdommer.
 
Hvorfor gjør vi denne studien?

  • Fordi vi tror at for en del barn kan utviklingen av allergiske og andre kroniske sykdommer begynne allerede i svangerskapet
  • Fordi kunnskap om miljø og livsstil fra tidlig i livet, gjennom svangerskap, fødsel og barndom kan bidra til å identifisere faktorer som påvirker utvikling av allergiske sykdommer og andre folkesykdommer
  • For å undersøke om vi ved hjelp av enkle tiltak i første leveår kan redusere utviklingen av allergiske sykdommer
  • For å få ny kunnskap som på sikt kan bidra til å fremme helse og redusere utvikling av folkesykdommer.


Hvem kan delta?

Kvinner som er kalt inn til ultralydundersøkelse og har fødeplass ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold eller Karolinska Universitetssjukehuset i Stockholm.

Hva innebærer studien?

Studien starter ved ultralydundersøkelsen rundt 18. svangerskapsuke. I forbindelse med rutineultralyden på svangerskapspoliklinikken vil du bli spurt om du kan tenke deg å bli med i studien.

  •  Jordmor tar noen ekstra mål av fosteret under ultralyden, og deretter inkluderes du i studien.
  • Du blir bedt om å avgi en blodprøve og noen bes også om en urinprøve.
  • Avføringsprøve og eventuell spyttprøve tas hjemme og sendes tilbake i ferdig frankert konvolutt.
  • Du blir også bedt om å besvare elektroniske spørreskjema i svangerskapsuke 18 og 34.
  • Etter at barnet er født vil du motta et spørreskjema 4 ganger det første året og deretter 1-2 ganger årlig.

Ditt nyfødte barn, som er født etter minst 35 ukers svangerskap, blir undersøkt ved fødsel, 3, 6, 12, 24 og 36 måneders alder.

Vi håper deretter å fortsette undersøkelser av barna frem til voksen alder. Undersøkelsene gjennomføres ved de tre deltagende sykehusene (Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold og  Karolinska Universitetssjukehuset i Stockholm).

Barnet ditt blir tilfeldig trukket ut til ingen, en eller to av tiltakene i denne studien.

Alle blir bedt om å føre en enkel elektronisk dagbok med hensyn til hudpleie, introduksjon av matvarer og eventuelle tegn på allergisk sykdom fra 2 - 26 ukers alder.

Kontaktinformasjon

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?