IBSEN III-studien

Forekomst, årsaker til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommer

I IBSEN III undersøker vi forekomsten av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt i Norge. Vi ønsker å bedre forståelsen av årsaken til og konsekvenser av inflammatoriske tarmsykdommer (IBD), og å forbedre diagnostikk og behandling av slike tilstander. Resultatene av forskningen kan gi verdifull kunnskap og forståelse av mekanismer som kan ha betydning for framtidig oppfølging og behandling av denne pasientgruppen

Hvem kan delta?

Barn og voksne som har symptomer og funn som gir mistanke om inflammatorisk tarmsykdom (crohns sykdom eller ulcerøs kolitt), og som bor i en kommune tilhørende Helse Sør-Øst vil bli spurt om å delta.

Vi tar inn pasienter til deltakelse i studien i en tre-årsperiode fra og med 1.1.2017. Som deltaker følger vi deg deretter med kontroller i fem år.

Hva innebærer studien?

Hvis du deltar i studien, vil du bli undersøkt og behandlet i henhold til vanlig klinisk rutine ved ditt sykehus. Dette inkluderer blodprøver, avføringsprøver, kikkertundersøkelser og noen ganger røntgenundersøkelser. I tillegg vil vi samle inn ekstra blod, vev og avføringsprøver til spesielle analyser i henhold til formålet med studien, data om faktorer som vi tror kan påvirke sykdommen og data om hvordan du selv opplever din sykdom. I tillegg vil vi hente opplysninger fra andre helseregistre. Samlet vil vi bruke disse dataene til å se på hvordan forekomsten av inflammatoriske sykdommer utvikler seg og studere sykdomsforløpet til pasientgruppen.

Informasjonsmappe til deltagere og pårørende

Pårørende til barn som deltar (pdf)Til voksne (pdf)Til voksne som deltar via OUS, Ahus og Sykehuset i Vestfold (bredere datainnsamling) pdfInstruksjon avføringsprøver (pdf)Sykdomsforløpskurver (pdf)

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien vil du ved første oppmøte måtte sette av ekstra tid til informasjon om studien og til å fylle ut spørreskjemaer. Endoskopiundersøkelse gjøres alltid som del av utredningen og vil ikke være en ekstra belastning som følge av deltakelse i studien.

Det blir ikke utbetalt honorar for studiedeltakerne. Oppfølging på sykehus inngår i den vanlige utredningen og oppfølgningen av sykdommen. Som ellers vil du bli belastet for egenandel. Du blir ikke belastet med egenandel på oppmøter som kun er studierelaterte.

Kontaktinformasjon

Hvis din fastlege har mistanke om at du har en inflammatorisk tarmsykdom skal han eller hun henvise deg til nærmeste sykehus hvor det er en avdeling for fordøyelsessykdommer. Du vil da få brev fra sykehuset med informasjon om hvor og når du skal møte for videre undersøkelse.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Hvis din fastlege har mistanke om at du har en inflammatorisk tarmsykdom skal han eller hun henvise deg til nærmeste sykehus hvor det er en avdeling for fordøyelsessykdommer. Du vil da få brev fra sykehuset med informasjon om hvor og når du skal møte for videre undersøkelse.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.