HELSENORGE

Forekomst og utredning av glutensensitivitet uten cøliaki

Stadig flere rapporterer uønskede reaksjoner mot gluten. Dette er en tilstand som kan ligne både cøliaki og irritabel tarm og kan gi symptomer både fra mage-tarm, muskel-skjelettsystemet og hud. Mange har også mindre definerte symptomer, og en del opplever effekt på psyken.

Om studien

Vi har ingen objektive tester for å påvise glutensensitivitet, og diagnosen bygges på symptomer. De fleste har startet glutenfri kost uten tilstrekkelig utredning, og trenger en systematisk gjennomgang for avklaring.

Nytten ved å delta vil være at du får en svært grundig utredning og oppfølging for din tilstand. Dessuten vil du bidra til bedre forståelse rundt utredning og mekanismer ved tilstanden.

Vi tar inn pasienter til studien i to år, eller til vi har tilstrekkelig med deltakere (maks 50).

Hvem kan delta?

For at du skal delta i studien må du være mellom 18 og 70 år, og ha merket bedring av symptomer på glutenfri kost og leve glutenfritt.

Hva innebærer studien?

Under utredningen skal du følge en FODMAP-redusert kost (fermenterbare oligosakkarider, disakkarider, monosakkarider og polyoler), da de kan gi forverring av mage-tarmsymptomer. Det betyr at du må begrense inntaket av tungt fordøyelige karbohydrater, som finnes i enkelte melkeprodukter, kornprodukter, frukt/bær, grønnsaker/belgvekster og i kunstig søtstoff. Du vil få utdelt tabeller og få veiledning av klinisk ernæringsfysiolog, som gjør det oversiktlig å velge riktig mat. I tillegg må du følge en lav-FODMAP diett under hele studieperioden.

Vi må utelukke at du har cøliaki eller straksallergi mot hvete. Dette gjør vi ved å gå gjennom din tidligere sykehistorie/ helseopplysninger og gjennom blodprøver og prikktesting. Hos enkelte kan det bli nødvendig å gjøre en gastroskopi der man tar vevsprøver fra tynntarm.

Studien innebærer at du får fire muffins daglig i tre enkeltstående uker. Disse muffinsene er enten glutenholdige eller glutenfrie. Det vil være ei uke med glutenholdig muffins (aktiv provokasjon), ei med glutenfrie muffins (placebo) og ei uke med enten gluten eller placebo. Mellom hver provokasjonsuke er det to uker med ”utvasking”. Før og etter hver provokasjonsuke skal du registrere symptomer ved å fylle ut spørreskjema. Du vil få spørsmål om mage-tarmsymptomer, trøtthet og generelle helseplager. I tillegg er det skjema som går på stress, personlighet og psykisk tilstand.

Studien vil strekke seg over en periode på 11 uker. I denne perioden vil du måtte komme til Oslo universitetssykehus, Ullevål i alt syv ganger.

Tilbudet du får i studien er for det meste likt det vi ville har gjort i en rutineutredning, men det blir flere skjemaer å fylle ut, og det tas flere blodprøver. Enkelte av blodprøvene som blir tatt vil bli lagret i en forskningsbiobank ved Oslo universitetssykehus.

Vær oppmerksom

Ulempen er at deltakelsen kan være tidkrevende, dietten innviklet og at du kan få ubehag i periodene der du spiser gluten.

Det blir ikke utbetalt honorar for studiedeltakerne. Konsultasjonene inngår i normale utredning, som det vil belastes egenandel av (forvurdering, veiledning ved inklusjon og konklusjon).

Det tilkommer ikke egenandel på øvrige oppmøter (ekstra blodprøver og avhenting av provokasjonsmat).

Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Kontaktinformasjon:
Koordinator: telefon 22 11 87 84.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?