HELSENORGE

Foreldres opplevelse av å blokke endetarmen til barnet sitt

Formålet med studien er å hente inn informasjon om foreldres opplevelse av å blokke endetarmen til barnet sitt.

Om studien

Hos noen barn med medfødte endetarmsmisdannelser er det nødvendig å utvide / blokke endetarmen til barnet i en liten periode. Det er vanlig at foreldrene gjør dette hjemme. Formålet med studien er å hente inn informasjon om foreldrenes opplevelser av denne praksisen, og om de har forslag til endringer  som kan bedre praksis for både foreldre og barn.

Hvem kan delta?

Foreldre til barn med en endetarmsmisdannelse som har trengt blokking av endetarmen for en periode, kan kontakte overlege/professor Kristin Bjørnland for mer informasjon. Kristin Bjørnland arbeider på Oslo Universitetssykehus og  kan kontaktes per mail kbjornla@ous-hf.no, eventuelt mobil 924 56 120.

Hva innebærer studien?

Studien består i at du/dere svarer på et kort spørreskjema om hvordan du/dere har opplevd å blokke endetarmen til barnet. Alle foreldre til barn med endetarmsmisdannelse som blokker eller har blokket barnet sitt blir spurt om å være med i studien. Begge foreldrene blir spurt om å delta når de er på vanlig kontroll med sine barn på sykehuset. Uavhengig om du selv har blokket eller ikke, er vi interessert i dine opplevelser av blokking. Noen foreldre blir også invitert til å delta i samtalegrupper hvor flere foreldre diskuterer sine opplevelser rundt det å blokke endetarmen på barnet sitt.

Du/dere får dekket reise til vanlige kontroller etter gjeldende satser, men du får ingen kompensasjon utover dette. 
 

Kontaktinformasjon

Overlege/professor Kristin Bjørnland, Oslo Universitetssykehus.
Mail: kbjornla@ous-hf.no
Mobil: 924 56 120 
 

Fant du det du lette etter?