HELSENORGE

Fysiske, kognitive og emosjonelle endringer etter hjernehinneblødning

Vi undersøker funksjonsnivå fem og ti år etter blødningen, og beskriver eventuelle endringer i fysisk, kognitiv og emosjonell funksjon over tid.

Om studien

Hvem kan delta?

Dersom du hadde en hjernehinneblødning i 2011 og 2012 og var inkludert i studien study "Effekt av tidlig rehabilitering etter akutt subarachnoidalblødning" (Clinical Trials gov. identifier NCT01656317) vil du, i forbindelse med fem og ti års klinisk oppfølging, bli spurt om å delta i prosjektet. Studien vil gi således gi oss muligheten til å følge samme pasientgruppe helt fra akutt stadiet, og ved tre måneder og ett år, og videre til fem og ti år etter blødningen.

Hva innebærer studien?

Det vil bli gjennomført en medisinsk undersøkelse, nevropsykologisk testing og utfylling av spørreskjema om livskvalitet. Undersøkelsen vil ta 2 timer. Undesøkelsen vil ikke ha noen negative bivirkinger utover mulig tretthet.
5 års oppfølgingen vil foregå i 2016-2017 og 10 års oppfølgingen i 2021-2022.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus.

For mer informasjon kontakt:

Tonje Haug Nordenmark
Tlf. 22 01 86 95
E-post: tofoss@ous-hf.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?