HELSENORGE

GDC-6036 mot avansert kreftsykdom med KRAS G12C-mutasjon

Studien tester medikamentet GDC-6036 (tabletter/kapsler) i forskjellige doser for å finne ut om det er trygt og effektivt enten alene eller i kombinasjon med andre kreftlegemidler, og for å forstå hvordan legemiddelet omsettes i kroppen. GDC-6036 er et legemiddel under utprøving. Dette betyr at helsemyndigheter ikke har godkjent det for bruk ennå.

Om studien

Multisenterstudie

Oslo universitetssykehus og Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus deltar i denne studien. Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter.


Hvem kan delta?

Pasienter med avansert kreftsykdom kan delta i denne studien. Alle norske pasienter kan delta, men behandlingen må foregå på Oslo universitetssykehus (OUS) eller Helse Bergen, Haukeland universitetssykehus. Det må foreligge KRAS (G12C)-mutasjon i svulstvevet.

Hva innebærer studien?

Studien er delt inn i tre deler: screeningperiode, behandlingsperiode og oppfølgingsperiode. 

Avhengig av når du blir inkludert i studien vil du delta i studiens stadium I (doseeskalering) eller stadium II (doseekspansjon). I stadium I vil flere doser av studielegemiddelet bli testet for å se hvor trygt studielegemidlet er og hvordan sykdommen din reagerer på det. Vi ønsker også å finne ut hvor høy dose av studielegemidlet, med færrest mulige bivirkninger, som kan gis til pasienter. I stadium II vil GDC-6036 bli testet for å ytterligere undersøke sikkerhet og hvordan pasientenes sykdom reagerer på behandlingen. I løpet av studien vil du komme inn til faste studiebesøk på sykehuset for å få studielegemidlet og gjennomføre ulike undersøkelser og prosedyrer knyttet til studien. Dette innebærer gjennomgang av sykehistorie, legeundersøkelser, høyde, blodtrykk, vekt, blod- og urinprøver, vevsprøve (biopsi), hjerteundersøkelse og bildeundersøkelser (CT/MR).

Du vil måtte betale egenandel for undersøkelsene i henhold til vanlig regelverk.
Vær oppmerksom

Pasientene som spørres om å være med i studien har avansert kreftsykdom der standard behandling ikke har virket tilfredsstillende og det finnes få eller ingen behandlingsalternativer.

Alle pasientene i studien vil få aktiv behandling og tett oppfølging. Analyser og resultat fra studien vil også kunne gi verdifull informasjon som har overføringsverdi til andre kreftsykdommer og andre legemidler med liknende virkningsmekanismer. 

Nye og ukjente bivirkninger som ikke er registrert tidligere kan oppstå. Pasientene som deltar i studien kan også oppleve ubehag og bivirkninger ved prøvetaking.
Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus

Tormod Guren, e-post uxtour@ous-hf.no eller telefonnummer 22 93 40 00 (sentralbord)

Haukeland universitetssykehus

Nina Louise Jebsen, epost nina.louise.jebsen@helse-bergen.no
Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til: Oslo universitetssykehus HF Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?