HELSENORGE

Gir normalt blodsukker forlenget insulinproduksjon hos barn med nyoppdaget diabetes type 1?

Vanligvis har barn fortsatt litt egenproduksjon av insulin når de får diagnosen Type 1 diabetes. Vi ønsker å undersøke om mest mulig normalt blodsukker fra barnet får stilt diagnosen, fører til at kroppen lager insulin lengre.

Om studien

Studien utgår og koordineres fra Barnediabetesregisteret, Barne og Ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus.  Pasienter fra alle barneavdelingene i Norge kan delta. 

Hvem kan delta?

Studien er åpen for alle barn (0-17 år) som får Type 1 diabetes i 2022/ 23 i Norge.

For noen av deltakerne er det praktisk at blodprøvene tas hos fastlegen. Dette avtales med deltakerne der det er aktuelt, og de får rekvisisjon til blodprøven tilsendt fra forskeren.


 


Hva innebærer studien?

Barnet/ ungdommen inkluderes i studien under innleggelsen ved nyoppdaget Type 1 diabetes.

Studien innebærer å ha mest mulig normalt blodsukker (3,9-10 mmol/l)
  • Barnet/ ungdommen får starte med kontinuerlig glukosesensor (CGM) første uke etter at diagnosen blir stilt, for å kunne følge med på blodsukkerverdiene sine hele tiden.
  • De får opplæring om «Time in range» ( TIR), som på norsk kalles «Tid i målområdet». 
  • Vi ber om en blodprøve til c-peptid, som er et mål på det insulinet barnet lager selv. C-peptid kan tas samtidig med prøven til langtidsblodsukker, HbA1c, som uansett måles hver 3. måned. 
  • Vi ber om at dere deler data fra sensoren med forskeren en gang pr mnd. Dette kan skje via telefon eller video og vil ta ca 20 minutter.
Deltakelsen varer i ett år.
Diabetesteamet på avdelingen har ansvar for diabetesbehandlingen. Forskeren samarbeider med behandlende barneavdeling.
Vær oppmerksom

Fordeler ved å delta i studien 

  • Barnet/ ungdommen får starte med sensor ved innleggelsen med nyoppdaget Type 1 diabetes. 
  • Det gis ekstra opplæring om TIR (tid i målområdet) og hvordan oppnå dette.
  • Dere får informasjon om barnets restproduksjon av insulin hver 3.måned det første året med diabetes. 
  • Dere bidrar til mer kunnskap om diabetes hos barn og ungdom.

Ulemper ved å delta i studien 

  • En blodprøve ekstra, når barnet likevel tar HbA1c.


Kontaktinformasjon

Kristin Namtvedt Tuv, barnelege/ forsker
Telefon 924 36 690
E-post: krtu@ous-hf.no


Torild Skrivarhaug, professor, barnelege og prosjektleder
Telefon 995 01 613

Fant du det du lette etter?