HELSENORGE

Gir reduksjon av lipoprotein lille a mindre risiko for hjerte- og karsykdom?

Vi skal undersøke om medisinen TQJ230 (Pelacarsen) kan redusere risiko for nye hjerte- eller karhendelser hos deg som har forhøyet lipoprotein lille a, også kalt Lp(a).

Om studien

Rekrutteringen er avsluttet. 

Lp(a) er en spesiell kolesterolpartikkel som finnes i blodet hos alle. Noen har mye, andre har lite. Det er kjent at betydelig forhøyet verdi for Lp(a) gir økt risiko for hjerte- og karsykdom. TQJ230 (Pelacarsen) er et nytt medikament som reduserer nivået av Lp(a) i blodet. I denne studien skal vi se om det å senke Lp(a) hos personer med  hjerte- eller karsykdom gir mindre risiko for nye hjerte- eller karhendelse.

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du ha:

  • forhøyet verdi for Lp(a) [> 175 nmol/l]
  • hjerte- eller karsykdom i form av tidligere hjerteinfarkt, hjerneslag eller tidligere utblokking av trange blodkar til bena.

Hva innebærer studien?

Halvparten av deltakerne i studien vil ikke få aktiv medisin, men placebo. Placebo er en ikke-virksom medisin. Hvem som får aktiv medisin og hvem som får placebo blir bestemt ved loddtrekning. Verken du eller legen får vite hva den du får før etter at studien er avsluttet.

Aktiv medisinen og placebomedisin blir gitt som en sprøyte under huden én gang i måneden. Du vil måtte komme til omlag 20 studiebesøk ved Lipidklinikken på Aker sykehus i løpet av en periode på to og et halvt til fire år. Hvert besøk vil vare omtrent to timer. I tillegg vil studiepersonalet ringe deg cirka fire ganger i løpet av studien for å høre hvordan du har det.

Før oppstart og underveis i studien vil studielegen undersøke deg, og måle høyde, vekt, midjemål, blodtrykk og puls. Det blir også tatt blod- og urinprøver samt EKG (hjerteundersøkelse). I tillegg vil du bli bedt om å besvare et elektronisk spørreskjema om helsen din. Hvis du er kvinne i fruktbar alder skal du ta graviditetstest månedlig og fylle ut et skjema for resultatene.

Reiseutgifter vil dekkes av studien, og studiedeltagere fra hele Norge kan delta.

Lipidklinikken er nasjonalt koordinerende senter, men pasienter vil også bli rekruttert fra Skedsmo Medisinske Senter.

Fordeler og ulemper

Det er ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler, men du vil få tilgang til ny behandling og resultatet fra studien kan komme andre pasienter med samme sykdom som deg til gode.

Alle legemidler kan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. For din sikkerhet vil det bli tatt blod- og urinprøver i løpet av studien. Ikke alle bivirkninger er kjent og andre bivirkninger enn de som er nevnt under kan forekomme:

  • Kløe, utslett eller smerter rundt injeksjonsstedet
  • Økt risiko for urinveisinfeksjon

Selv om andre bivirkninger kan forekomme er dette sjelden. Mer utfyllende liste får du før deltagelse.

Kontaktinformasjon

Ellen Hillestad, Lipiklinikken
Telefon: 23 03 31 59

Fant du det du lette etter?