HELSENORGE

Gravides sannsynlighet for å få barn med sykdommen FNAIT (IPA2002)

Målet med denne studien er å vurdere gravides sannsynlighet for å få barn med sykdommen føtal neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT). Det vil si å kartlegge prevalens og insidens av gravide med økt risiko for FNAIT pga HPA-1a alloimmunisering. FNAIT er en tilstand som i hovedsak rammer blodplater hos foster og nyfødt.

Om studien

Dette er en observasjonsstudie. Hensikten med denne studien er å få kunnskap om hvor mange kvinner som har høyere risiko for å få barn med FNAIT, og i hvilken grad ulik etnisitet spiller inn på denne risikoen. Data fra denne studien er tenkt å danne et sammenligningsgrunnlag i en fremtidig studie der en antistoff-profylakse (“vaksine”) for å hindre FNAIT skal utprøves. I tillegg vil studien gi viktige erfaringer med bruk av de ulike laboratorie-testene som vil være nyttig i fremtiden i forbindelse med utprøvinger av nye medikamenter, eller dersom det skal etableres et tilbud om slik testing til alle gravide. 

Hvem kan delta?

Denne studien er åpen for alle gravide kvinner som gjennomfører helseundersøkelser i ukene 10 til 14. For informasjon om studie ta kontakt: kliniskestudier.kvinneklinikken@ous-hf.no

Hva innebærer studien?

I studien samler vi inn data fra studiedeltakerne som inkluderer blodprøveresultater, opplysninger om FNAIT i tidligere graviditeter og annen demografisk informasjon. Hos kvinnene som har en økt risiko for FNAIT samler vi inn informasjon om de utvikler blodplateantistoffer (HPA-1a-alloimmunisering) i forbindelse med graviditeten.

Vær oppmerksom

De fleste gravide har lav sannsynlighet for FNAIT. Pasienten vil derfor, mest sannsynligvis, ikke ha noen direkte fordel av å delta i studien. Imidlertid kan dataene vi innhenter fra pasienten hjelpe fremtidige pasienter ved at vi lærer mer om FNAIT utvikling. 

Men, hvis vi finner at pasienten har økt sannsynlighet for å få et barn med FNAIT, vil hun få detaljert informasjon om det fra studielegen. Hvis det viser seg at hun har/ utvikler blodplateantistoffer vil pasienten bli tilbudt spesiell oppfølging av lege med kompetanse på FNAIT. Det er vist å være fordelaktig for barnet at risiko for FNAIT er kjent før fødsel slik at man kan sette inn beskyttende tiltak. 
Blodprøvetaking kan føre til blåmerker på stedet der nålen går inn i huden. Besvimelse og i sjeldne tilfeller kan også infeksjon forekomme.

Kontaktinformasjon

Vasilis Sitras MD PhD, Leder Fostermedisinsk avdeling ved Kvinneklinikken OUS. 
E-post: vsit@ous-hf.no

For informasjon om deltakelse: kliniskestudier.kvinneklinikken@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?