HAPPY (Health After Pregnancy Complications)

Helse etter komplikasjoner i svangerskapet

Vi undersøker om det er en sammenheng mellom akutt atherose, en karveggsforandring til morkaken, og økt risiko for hjerte-/karsykdom senere i livet.

HAPPY: Helse etter svangerskapskomplikasjoner

Diagnosen akutt atherose stilles etter fødselen ved mikroskopisk undersøkelse av morkaken.

Resultatene fra studien vil forhåpentligvis kunne bidra til å forebygge hjerte-/karsykdom hos kvinner i fremtiden.

Hvem kan delta?

Kvinner som har født ved Oslo universitetssykehus, lokalisasjon Ullevål, inviteres til en undersøkelse ett og tre år etter fødsel. Vi inviterer kvinner med kompliserte så vel som ukompliserte svangerskap.

Bare kvinner der vi har samlet inn morkakevev i forbindelse med fødselen er aktuelle for deltakelse i studien. De aktuelle for vår studie vil i første omgang kontaktes av oss.

Hva innebærer studien?

Undersøkelsene er smertefrie og kartlegger hjerte- og karhelse gjennom blant annet blodprøver, ultralyd av hjertet, testing av karveggsfunksjon, karstivhet og kartykkelse. Disse resultatene sammenlignes så med undersøkelse av karveggene i morkakeslimhinnen, som ble samlet inn etter fødselen.

Undersøkelser, blodprøver og annet den inkluderte må gjennom:

 • Alle deltakere får en grundig undersøkelse av egen hjerte- og karhelse
 • De som ønsker, får en individuell tilbakemelding etter undersøkelsen, med fokus på optimalisering av hjerte- og karhelse
 • Dersom vi oppdager sykdomstegn, henviser vi til videre undersøkelser.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med vår studielege Kjartan Moe på e-post: Kjartan.Moe@ous-hf.no dersom du lurer på noe.

Ansvarlig for studien er professor Annetine Staff ved Oslo universitetssykehus.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.