HELSENORGE
Hjemme-BT

Hjemme-måling av blodtrykk hos nyretransplanterte

Pasienter med transplantert nyre har ofte høyt blodtrykk (>130/80 mmHg). I denne studien vil halvparten av pasientene få måle blodtrykket selv hjemme, og legen skal styre blodtrykksmedisinene etter dette. Hypotesen er at dette gir bedre kontroll på blodtrykket.

Om studien

Målet med studien er å undersøke om hjemme-måling av blodtrykk gir bedre blodtrykkskontroll enn vanlig oppfølging.

Vi trekker lodd om du skal måle blodtrykk hjemme eller kun hos legen. Det er altså tilfeldig om du skal gjøre det ene eller det andre. Det er legen din som skal styre blodtrykksmedisinene uansett hvilken gruppe du havner i.

Etter litt over ett år vil vi sammenligne hvem som får best kontroll på blodtrykket.

Mer informasjon på ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Voksne nyretransplanterte pasienter med høyt blodtrykk kan melde sin interesse for studien til behandlende nyrelege når de er på rutinekontroll. Du må være bosatt i Norge og registrert i Norsk Nyreregister.

Hva innebærer studien?

Skal du måle blodtrykk hjemme, får du tildelt et blodtrykksapparat. Du får opplæring hos din nyrelege, og blir bedt om å måle to blodtrykk morgen og to blodtrykk kveld i en uke (28 blodtrykk) før legekontroller. Tallene tas med til legen.

Tidsbruken til dette vil være ca 7-8 minutter for hver måling (ca 2-5 minutters hvile og deretter to minutter for å få tatt to blodtrykk). Blodtrykket må i tillegg måles hos legen for at vi skal kunne sammenligne gruppene.

Skal du måle blodtrykk hos legen din, er du i kontrollgruppen. Du får da ikke utdelt blodtrykksapparat og skal fortsette å måle blodtrykk hos legen din på vanlig måte. Det er ikke absolutt forbudt å måle blodtrykk hjemme i kontrollgruppen, men vi ønsker at legen i all hovedsak justerer blodtrykksmedisinene etter målinger tatt på legekontoret.

For begge gruppene ønsker vi å registrere erfaringer med et enkelt spørreskjema, hvor vi også spør om symptomer på for lavt blodtrykk (svimmelhet, besvimelser). Spørreskjemaet ønsker vi utfylt både ved start og avslutning i studien.

Studien varer til siste kontroll hos nyrelege i året etter oppstart (det vil si i litt over ett år). Begge gruppene skal da få målt blodtrykket på vanlig måte hos legen, disse blodtrykkene sammenlignes mellom gruppene.

Vær oppmerksom

Det er litt tidkrevende å måle blodtrykk selv, men vi tror det kan gi deg bedre kontroll på ditt blodtrykk.

Du får opplæring i hvordan målingene skal gjøres og veiledning i hvordan du skal forholde deg dersom blodtrykket er for høyt eller for lavt.

Dersom legen din ikke kan svare på spørsmål, kan du kontakte studieledelsen.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet har hovedansvar for studien. Vi arbeider med at flere nyreavdelinger skal delta.

Protokoll og samtykkeskjema kan fås på forespørsel til studieledelsen:

Dag Olav Dahle, nyrelege og hovedutprøver
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
Avdeling for transplantasjonsmedisin
Pb 4950 Nydalen
0424 Oslo
Tel : +47 23 07 35 44
e-post: dagdah@ous-hf.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Det er litt tidkrevende å måle blodtrykk selv, men vi tror det kan gi deg bedre kontroll på ditt blodtrykk. Du får opplæring i hvordan målingene skal gjøres og veiledning i hvordan du skal forholde deg dersom blodtrykket er for høyt eller for lavt. Dersom legen din ikke kan svare på spørsmål kan du kontakte studieledelsen. Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?