Hjernehelse ved atrieflimmer

Hensikten med prosjektet er å undersøke risiko for hjerneinfarkter og kognitiv svikt hos pasienter med atrieflimmer som behandles med elektrokonvertering.

Risikoen for hjerneinfarkt og kognitiv svikt ved atrieflimmer er betydelig til tross for
forebyggende behandling. Sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneinfarkt er ufullstendig forstått. Det er derfor behov for å studere betydningen av fibrose (økt bindevevsmengde) og betennelse i hjertet i denne sammenhengen.

Hvem kan delta?

Dersom du har atrieflimmer og skal til elektronkonvertering ved Sykehuset Østfold, kan du delta i studien.

Hva innebærer studien?

Formålet med studien er å studere betydningen av fibrose og inflammasjon for risikoen av
tromboemboliske komplikasjoner i hjernen og for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering.

I den ene delstudien undersøkes personer med atrieflimmer som skal til elektrokonvertering med cerebral MR, 18F-FDG-PET av hjerne og hjerte med tanke på inflammasjon, klinisk vurdering og blodprøver med biomarkøranalyser.

Etter elektrokonverteringen blir du fulgt opp med klinisk vurdering og cerebral MR etter to uker samt etter ett år da det i tillegg gjøres 18F-FDG-PET av hjerne og hjerte.

Personer med atrieflmmer blir undersøkt med cerebral MR, 18F-FDG-PET av hjerne og hjerte, blodprøver og klinisk intervju i startfasen og etter ett år.

Du vil bruke litt ekstra tid på sykehuset til undersøkelser som inngår i studien.

Kontaktinformasjon

Anne Hege Aamodt, 95 86 72 70, anhaam@ous-hf.no
 
Gudrun Høie, 97 65 24 59, gudrun.anette.hoie@so-hf.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.