HELSENORGE

Hjernehelse ved atrieflimmer

Hensikten med prosjektet er å undersøke risiko for hjerneinfarkter og kognitiv svikt hos pasienter med atrieflimmer som behandles med elektrokonvertering.

Om studien

Risikoen for hjerneinfarkt og kognitiv svikt ved atrieflimmer er betydelig til tross for
forebyggende behandling. Sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneinfarkt er ufullstendig forstått. Det er derfor behov for å studere betydningen av fibrose (økt bindevevsmengde) og betennelse i hjertet i denne sammenhengen.

Hvem kan delta?

Dersom du har atrieflimmer og skal til elektronkonvertering ved Sykehuset Østfold, kan du delta i studien.

Hva innebærer studien?

Formålet med studien er å studere betydningen av fibrose og inflammasjon for risikoen av
tromboemboliske komplikasjoner i hjernen og for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering.

I den ene delstudien undersøkes personer med atrieflimmer som skal til elektrokonvertering med cerebral MR, 18F-FDG-PET av hjerne og hjerte med tanke på inflammasjon, klinisk vurdering og blodprøver med biomarkøranalyser.

Etter elektrokonverteringen blir du fulgt opp med klinisk vurdering og cerebral MR etter to uker samt etter ett år da det i tillegg gjøres 18F-FDG-PET av hjerne og hjerte.

Personer med atrieflmmer blir undersøkt med cerebral MR, 18F-FDG-PET av hjerne og hjerte, blodprøver og klinisk intervju i startfasen og etter ett år.

Du vil bruke litt ekstra tid på sykehuset til undersøkelser som inngår i studien.

Kontaktinformasjon

Anne Hege Aamodt, 95 86 72 70, anhaam@ous-hf.no
 
Gudrun Høie, 97 65 24 59, gudrun.anette.hoie@so-hf.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.
Fant du det du lette etter?