HELSENORGE

Hvordan hormonbehandling av prostatakreft påvirker muskelrespons på trening og mat

Pasienter med prostatakreft som får hormonbehandling som gir kastrasjonsverdier av s-testosteron har bivirkninger med tap av muskelmasse og økt fettmasse og endret glukose og fettmetabolisme. Styrketrening kan forebygge disse endringene. Hvordan disse endringene skjer på cellenivå er fremdeles lite forstått og denne studien søker å kartlegge mekanismene som ligger bak endringen kroppsmassesammensetning og glukose/fettmetabolismen under hormonbehandling.

Om studien

Hensikten med studien er å studere mekanismer for hvordan hormonbehandling påvirker evnen til å respondere på styrketrening og omsetning av næringsstoffer som glukose og fettstoffer.

Det er ingen økonomisk kompensasjon for deltagelse, men studiedeltagerne kan få benytte treningsrom ved NIH i 5 mnd. etter gjennomført studiedeltagelse. Man kan og få utarbeidet et eget treningsprogram.

Hvem kan delta?

Pasienter med prostatakreft uten spredning til skjelett eller indre organer med eller uten hormonbehandling. Alder =< 75 år. Pasientene bør generelt være fullt oppegående og uten alvorlige tilleggssykdommer som hjerte/kar sykdom , slag, KOLS, bevegelseshemming. Deltakerne må være stand til å gjennomføre harde treningsøkter, og ikke bruke blodfortynnende medikamenter.

Pasienter med prostatakreft som ønsker deltagelse kan rekrutteres via poliklinikken ved kreftavdelingen OUS eller via Norges Idrettshøyskole.

Forut for deltagelse må man møte til en fysisk/klinisk undersøkelse ved OUS og gjennomgang av medisinsk tilstand for å vurdere egnethet for deltagelse. Samtidig vil det bli gitt utfyllende informasjon om studieprosedyrene.

Studien rekrutterer pasienter ved Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Studieprosedyrene krever 4 dagers oppmøte ved Norge Idrettshøyskole hvor det gis veiledning i styrketrening relatert til studien. Dag 1 er kort hvor man blir kjent med fasilitetene og treningsapprater. Dag 2 Er det inntak av deuterium som brukes for å merke muskelproteiner til senere analyse og trening. Dag 3 består av styrketrening. Dag 4 Er et heldagsopphold med standardisert måltid, trening og blod og muskelvevsprøver som senere vil bli analysert.

Selve treningen i studien er kun kortvarig og vil ikke påvirke deltagernes generelle helse, men kan gi svar på hvordan man responderer akutt på tung styrketrening og om det er forskjeller mellom de som bruker hormonbehandling og de som ikke gjør det.

Studieprosedyren innebærer at man siste dag tar noen blodprøevr (tappes av kanyle i arm) og vevsprøver fra den store lårmuskelen (i lokalbedøvelse) – vanlige bieffekter etter sistnevnte prosedyre er lett ømhet/stølhet i muskulatur i innstikkstedet. Det er og en svært liten mulighet for blødning /infeksjon.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus

Kjell Magne Russnes, Overlege, Onkologisk avd. OUS. Telefon 22934000, kmf@ous-hf.no


Akershus universitetssykehus (Ahus)

Daniel Heinrich, Overlege, Onkologisk avd. Ahus. Telefon 67960000, daniel.heinrich@ahus.no

Norges idrettshøyskole

Tormod Skogstad Nilsen, Forsker, Norges Idrettshøyskole, Telefon 95069857, t.s.nilsen@nih.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Pasienter med prostatakreft som ønsker deltagelse kan rekrutteres via poliklinikken ved kreftavdelingen OUS eller via Norges Idrettshøyskole. Studien rekrutterer pasienter ved Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus.
Fant du det du lette etter?