Induksjonsprosjektet

Igangsetting av fødsel

Det finnes flere måter å igangsette en fødsel på. Hvilken metode som benyttes varierer mellom fødeavdelinger i Norge og også internasjonalt. Vi vet lite om hvilken metode for igangsetting som er best. Derfor ønsker vi å utføre et forskningsprosjekt der vi sammenligner igangsettingsmetoder som benyttes på norske fødeavdelinger og hvordan det går med mor og barn.

Induction of labour in Norway: a pilot for a prospective National Audit

Av og til er det nødvendig å sette i gang en fødsel før den starter fra naturens side. Dette kan være fordi et fortsatt svangerskap er ugunstig enten for mor eller barnets helse.

Vi vet lite om hvilken metode for igangsetting av fødsel som er best. Derfor ønsker vi å utføre et forskningsprosjekt der vi sammenligner igangsettingsmetoder som benyttes på norske fødeavdelinger og hvordan det går med mor og barn. Denne studien kan gjøre det mulig å finne ut om enkelte metoder for igangsetting av fødsel er bedre egnet enn andre.

Hensikten med studien er derfor å kartlegge om det er mulig å forbedre kvaliteten på helsehjelpen som blir tilbudt ved de ulike større fødeavdelingene i Norge.

21 norske fødeavdelinger er med i studien (se listen under for detaljer).

Ved disse sykehusene registrerer vi fortløpende årsak til igangsetting av fødsel og metode for igangsetting, slik som utviding av livmorhalsen ved bruk av en liten ballong, bruk av hormoner som skal ”modne” livmorhalsen eller at man tar hull på fosterhinnene. Vi registrerer også om barnet fødes vaginalt eller med keisersnitt, og andre mål på mor og barns helse under/etter fødselen.

Hvem kan delta?

Kvinner som får fødselen igangsatt og som ikke har født barn tidligere (vaginal fødsel) kan delta i studien ved en av de 21 fødeavdelingene som er med.

Disse fødeavdelignene deltar:

Ahus
Arendal
Bergen
Bodø
Bærum
Drammen
Gjøvik
Førde
Haugesund
Hammerfest
Kaldnes
Kristiansand
Levanger
Lillehammer
Rikshospitalet
Skien
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ullevål
Ålesund

Hva innebærer studien?

Informasjonen som innhentes er hovedsakelig rutineinformasjon som samles inn fra alle fødsler, slik at deltakerne vil ikke ha noen spesiell fordel eller ulempe som følge av studien.

Kontaktinformasjon

Ingvil Krarup Sørbye, Fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

isorbye@ous-hf.no
telefon 23 07 00 00

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?