Igangsetting av fødsel på sykehus og hjemme

Formålet med studien er å undersøke om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang hjemme. Vi vil også lære mer om hvordan det oppleves når fødselen blir satt i gang, både på sykehus og hjemme. Studien foregår ved fødeavdelingene ved Drammen sykehus og Oslo universitetssykehus.

Om studien

Mer enn 1 av 4 fødsler i Norge blir igangsatt, for eksempel med medikamenter. I Norge blir kvinner lagt inn på sykehus mens de tar tabletter for å sette i gang fødselen.

I Danmark har de god erfaring med å la friske kvinner med et friskt barn i magen ta tablettene hjemme. Kvinnene får da daglig oppfølging på sykehuset og blir lagt inn når riene starter. Flere land ser nå til Danmark og vil innføre lignende tilbud. Vi vil undersøke om dette kan være et velegnet tilbud i Norge.

For å finne ut dette skal vi:

 1. fra januar 2021 kartlegge dagens praksis, hvor alle kvinner må bli på sykehuset mens de tar tabletter for å sette i gang fødselen. Fra september 2021 får kvinner som deltar i studien tilbud om å ta tablettene hjemme.
 2. be 300 kvinner fyller ut dagbok og spørreskjema om sine tanker og erfaringer med igangsetting av fødsel.
 

Filmen forklarer LINO-studien på tre minutter. Du kan skru på undertekster i spilleren.

Hvem kan delta?

Dersom du er førstegangsfødende med igangsatt fødsel, ønsker vi å registrere rutineopplysninger fra journalen din. Med denne informasjonen kan vi vurdere hvor mange som kan benytte et eventuelt tilbud om igangsetting hjemme i framtida. Hvis du i tillegg oppfyller kriteriene under, kan du delta i hele studien.

Du kan delta i hele studien dersom du:

 • er førstegangsfødende
 • er frisk
 • venter et friskt barn

Lege eller jordmor på sykehuset vurderer om du oppfyller kriteriene.

For å delta i studien eller gi tillatelse til at vi registrerer rutineopplysninger fra journalen din, må du signere et samtykke. Du får samtykket av lege eller jordmor på sykehuset dersom fødselen din skal settes i gang med ditt første barn.

Hva innebærer studien?

Fram til september 2021 innebærer deltakelse i studien at:

 • du fyller ut dagbok i perioden mens fødselen din blir satt i gang.
 • du fyller ut et spørreskjema omtrent 6 uker etter fødsel.
 • vi registrerer opplysninger fra journalen din.

Fra og med september 2021 innebærer deltakelse i studien at:

 • du kan velge å ta tablettene for å sette i gang fødselen hjemme. I så fall kommer du til daglige kontroller på sykehuset og blir fulgt opp pr telefon mens du er hjemme.
 • du fyller ut dagbok i perioden mens fødselen din blir satt i gang.
 • du fyller ut et spørreskjema omtrent 6 uker etter fødsel.
 • vi registrerer opplysninger fra journalen din.

Vær oppmerksom

Dersom fødselen din blir satt i gang på sykehuset, vil deltakelse i studien ikke påvirke behandlingen du får. Fordelen er at du bidrar til økt kunnskap om igangsetting av fødsel. Dette kan komme til nytte ved senere fødsler, og det vil uansett komme andre kvinner til gode.

Hvis fødselen blir satt i gang hjemme, kan du være i vante omgivelser sammen med de du ønsker å ha rundt deg. Du må komme til sykehuset for kontroll én gang om dagen, samt hvis barnet beveger seg mindre enn det pleier eller det oppstår andre forhold som krever kontroll av lege eller jordmor. Risikoen for komplikasjoner er vurdert til å være minimal ved at friske kvinner igangsettes hjemme. Dersom komplikasjoner mot formodning skulle oppstå, vil du ha behov for å kunne komme raskt til sykehuset.

Kontaktinformasjon

Kjersti Engen Marsdal, jordmor, PhD-stipendiat
Telefon: 23 07 00 00
E-post: kmarsdal@oslomet.no

Mirjam Lukasse, professor i jordmorfag ved OsloMet – storbyuniversitetet, prosjektleder:
E-post: milu@oslomet.no

Ingvil Krarup Sørbye, overlege, PostDoc, medisinsk ansvarlig
E-post: isorbye@ous-hf.no

Kontaktpersoner Vestre Viken:

Nasreen Adan, LIS-lege 
E-post: NASRAL@vestreviken.no

Dr. Lill Trine Nyfløt, seksjonsoverlege, fødeseksjonen
E-post: LILNYF@vestreviken.no

Fant du det du lette etter?