HELSENORGE

Igangsetting av fødsel på sykehus og hjemme

Formålet med studien er å undersøke om det er en god idé at fødselen til friske kvinner settes i gang hjemme. Vi vil også lære mer om hvordan det oppleves når fødselen blir satt i gang, både på sykehus og hjemme. Studien foregår ved fødeavdelingene ved Drammen sykehus og Oslo universitetssykehus.

Om studien

Mer enn 1 av 4 fødsler i Norge blir igangsatt, for eksempel med medikamenter. I Norge blir kvinner lagt inn på sykehus mens de tar tabletter for å sette i gang fødselen.

I Danmark har de god erfaring med å la friske kvinner med et friskt barn i magen ta tablettene hjemme. Kvinnene får da daglig oppfølging på sykehuset og blir lagt inn når riene starter. Flere land ser nå til Danmark og vil innføre lignende tilbud. Vi vil undersøke om dette kan være et velegnet tilbud i Norge.

For å finne ut dette gjør vi følgende:

  1. Friske fødende som venter et friskt barn kan velge å ta igangsettingstabletter hjemme dersom fødselen deres settes i gang.
  2. Kvinner som deltar i studien bes om å fylle ut et daglig spørreskjema under igangsettingen av fødselen, fram til aktiv fødsel. Dette gjelder både kvinner som velger å ta igangsettingstabletter hjemme og på sykehus. De bes også om å fylle ut et spørreskjema omtrent 6 uker etter fødsel.
 

Filmen forklarer LINO-studien på fire minutter. Du kan skru på undertekster i spilleren.

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien dersom du:

  • skal få fødselen igangsatt
  • er frisk
  • venter et friskt barn

Lege eller jordmor på sykehuset vurderer om du oppfyller kriteriene.

For å delta i studien må du signere et samtykke. Samtykkeskjemaet får du av jordmor eller lege på sykehuset. Du må også registrere deg for å få tilsendt spørreskjemaene til din telefon eller epost. Nettadresse for registrering står i samtykkeskjemaet.

Hva innebærer studien?

Deltakelse i studien innebærer at:

  • Du velger selv om du vil være hjemme eller på sykehus under igangsetting med tabletter.
  • Du fyller ut et spørreskjema hver dag fra igangsettingen starter og til du går i fødsel. Lenke til spørreskjemaene sendes til din telefon og/eller epost.
  • Du fyller ut et spørreskjema omtrent 6 uker etter fødselen.
  • Vi registrerer opplysninger fra journalen din.

Alle opplysninger, både fra spørreskjema og journal, lagres trygt og behandles uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Kun noen få forskere har tilgang til opplysningene.

Dersom du velger å være hjemme:

De fleste som får fødselen satt i gang starter igangsettingen med et kateter for å modne livmorhalsen, også kalt en ballong. Denne behandlingen varer i omtrent et døgn. Det er vanlig i Norge at friske kvinner med et friskt barn i magen er hjemme mens de har denne ballongen.

Etter ballongbehandlingen er det vanlig å ta igangsettingstabletter. De fleste må ta disse tablettene en dag eller to før riene starter. Ved norske sykehus legges kvinnene inn under denne behandlingen. Som deltaker i LINO-studien får du nå tilbud om å ta igangsettingstablettene hjemme.

Dersom du velger å ta tablettene hjemme, skal fødselen uansett foregå på sykehuset. Da drar du til sykehuset når riene er i gang, på samme måte som hvis fødselen starter av seg selv.

Før du starter med tablettene får du informasjon og blir undersøkt på sykehuset. Der får du også de første tabletten, og venter en time før du reiser hjem. Hjemme kan du gjøre som du pleier og være sammen med de du liker å ha rundt deg. Du skal ta én tablett hver andre time. Jordmor ringer hjem til deg og hører hvordan det går etter omtrent 6-8 timer, men du er selvfølgelig velkommen til å ringe fødeavdelingen når som helst. Du skal uansett ringe hvis vannet går, du begynner å blø, barnet ditt beveger seg mindre enn vanlig eller du får sterke smerter eller begynner med rier. Etter 24 timer kommer du til ny kontroll på sykehuset. Dersom du ikke har gått i fødsel etter 48 timer med tabletter legges du inn på sykehuset for videre igangsetting der.

Vær oppmerksom

Dersom fødselen din blir satt i gang på sykehuset, vil deltakelse i studien ikke påvirke behandlingen du får. Fordelen er at du bidrar til økt kunnskap om igangsetting av fødsel. Dette kan komme til nytte ved senere fødsler, og det vil uansett komme andre kvinner til gode.

Hvis fødselen blir satt i gang hjemme, kan du være i vante omgivelser sammen med de du ønsker å ha rundt deg. Du må komme til sykehuset for kontroll én gang om dagen, samt hvis barnet beveger seg mindre enn det pleier eller det oppstår andre forhold som krever kontroll av lege eller jordmor. Risikoen for komplikasjoner er vurdert til å være minimal ved at friske kvinner igangsettes hjemme. Dersom komplikasjoner mot formodning skulle oppstå, vil du ha behov for å kunne komme raskt til sykehuset.

Kontaktinformasjon

Kjersti Engen Marsdal, jordmor, PhD-stipendiat
Telefon: 23 07 00 00
E-post: kmarsdal@oslomet.no

Mirjam Lukasse, professor i jordmorfag ved OsloMet – storbyuniversitetet, prosjektleder:
E-post: milu@oslomet.no

Ingvil Krarup Sørbye, overlege, PostDoc, medisinsk ansvarlig
E-post: isorbye@ous-hf.no

Kontaktpersoner Vestre Viken:

Nasreen Adan, LIS-lege 
E-post: NASRAL@vestreviken.no

Dr. Lill Trine Nyfløt, seksjonsoverlege, fødeseksjonen
E-post: LILNYF@vestreviken.no

Fant du det du lette etter?