HELSENORGE
TITAN

Immunstimulerende behandling og antistoffer under kontrollert behandlingsavbrudd ved hiv-infeksjon

Dagens behandling av hiv er effektiv i å hindre viruset i å formere seg, men klarer ikke å utrydde virusarvestoff som ligger lagret i hvilende immunceller. I denne studien vil vi prøve ut et medikament og to antistoffer som skal fjerne hvilende immunceller og hindre hiv i å reprodusere seg.

Om studien

I denne studien skal vi prøve ut tre preparater som i kombinasjon skal hjelpe kroppens immunforsvar til å bekjempe hiv-infiserte immunceller. Hvis behandlingen er effektiv, betyr det på sikt at personer med hiv kan slutte med daglige medisiner og ta en avgrenset og endelig kur mot hiv. Selv om behandlingen vi prøver ut skulle vise seg ikke å gi en endelig kur for hiv, vil studien gi verdifull informasjon om hvordan immunforsvaret arbeider i forsøket på å bli kvitt hiv-virusarvestoffer fra alle hvite blodceller.

Studien er en internasjonal multisenterstudie. Den er initiert av forskere og utgår fra Aarhus universitetssykehus i Danmark. I tillegg til Oslo universitetssykehus, Ullevål og Aarhus, deltar de andre universitetssykehusene i Danmark og et sykehus i Melbourne, Australia.

Hvem kan delta?

Personer som har stått på regelmessig behandling for hiv i minst to år, er villig til å slutte med medisiner for en periode og kan møte til ukentlige studiebesøk i inntil et halvt år.

Personer som bruker medisiner mot hiv og som går til kontroller på Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål sykehus, blir invitert til å delta. Vi kontakter deg enten i forbindelse med en vanlig hiv-kontroll, eller ved at vi sender ut et invitasjonsbrev.

Hva innebærer studien?

Du som samtykker og kan delta i studien, vil ved loddtrekning (randomisering) bli fordelt til en av fire forsøksgrupper hvor du får en 8-ukers kur med enten en eller flere av de tre forsøkspreparatene, eller narremedisin (placebo).

Samtidig skal du slutte å ta faste hiv-medisiner. Du skal ellers fortsette med eventuelle andre medisiner og ikke gjøre større endringer i dagliglivet. Studien måler tiden fra du mottar forsøkspreparatene til du eventuelt må starte opp igjen med faste hiv-medisiner som følge av tilbakefall av hiv i blodprøver.

Oppfølgingen fra første til siste studiebesøk går over 28 uker. Det blir samlet inn og arkivert blodprøver i en biobank som skal brukes til å studere hvordan forsøkspreparatene som påvirker immunforsvaret mot hiv reagerer.

Selve behandlingskuren i studien består av ukentlig sprøyte i underhuden og ved to tidspunkter medisin direkte i blodåren. De første ti ukene av studien skal du komme til ukentlige kontroller, deretter hver andre uke. Ved hvert studiebesøk vil det bli tatt blodprøver som måler hiv-virusmengden og CD4-tall.

Fordeler og ulemper

Fordelene er at du får tett oppfølging under studieperioden. Du vil også bidra til økt kunnskap om hvordan hiv i framtiden kan kureres. Det er også en mulighet for at studiemedisinen gjør at du kan klare deg uten medisiner i lang tid.

Ulempene med studiedeltagelse er at du må møte hyppig til kontroller. Studiemedisinene kan også gi bivirkninger. Når du slutter med de vanlige medisinene, kan hiv blusse opp og du blir smittsom. Det er derfor et krav at alle studiedeltakere bruker kondom ved all seksuell aktivitet. Du kan heller ikke bli gravid under studien.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder overlege Dag Henrik Reikvam, studielege Birgitte Stiksrud, studiesykepleier Linda Skeie. Alle ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Fant du det du lette etter?