HELSENORGE
Sobi.Elocta-004:

Immuntoleransebehandling med Elocta hos pasienter med hemofili A

Pasienter med hemofili A og inhibitor trenger behandling for å bli kvitt inhibitoren. I denne studien skal det undersøkes effekten av immuntoleransebehandling med Elocta med hensyn til å fjerne inhibitoren.

Om studien

Multisenterstudie

Studien er internasjonal og er åpen i flere land i Europa og Midt-Østen. I Norge er det Oslo universitetssykehus som er ansvarlig for gjennomføring av studien.

Du kan lese mer om studien på www.ClinicalTrials.gov


 

Hvem kan delta?

Pasienter som ønsker å være med i studien kan ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser eller Klinisk forskningspost barn ved Oslo universitetssykehus. Studien er åpen for pasienter med hemofili A og inhibitor som får behandling med Elocta i høye doser.

Hva innebærer studien?

Dette er en internasjonal, multisenter, kartleggingsstudie uten intervensjon som skal vare i 5 år. Inklusjon vil skje over ca 3 år. Alle pasienter vil bli fulgt i minimum 2 år.

Pasienter med hemofili A som har utviklet inhibitor og har fått eller får behandling med rFVIIIFc (Elocta) som immuntoleransebehandling (ITI) vil bli forespurt om deltagelse. Data vedr pasientkarakteristika, ITI og behandlingsresultater vil bli innhentet fra pasientens medisinske journal.

5 års studievarighet gjør at langsiktige behandlingsresultater av ITI-behandlingen kan registreres. Data vil bli registrert ved inklusjon og deretter én gang årlig i oppfølgingsperioden.

Alle sentre i Europa og Midt-Østen som behandler pasienter med hemofili vil bli kontaktet for å undersøke om de har aktuelle pasienter for studien. Alle de identifiserte sentrene vil bli invitert til å være med i studien. Dersom flere sentre med hemofili-pasienter identifiseres etter hvert, vil disse sentrene også bli invitert til å være med i studien.


 

Vær oppmerksom

Fordeler og ulemper ved å delta i studien

Fordelen med å være med i studien er god behandling og tett oppfølging av studiepersonalet ved Oslo universitetssykehus. Ulempen er behov for økt innsats fra pasientens side med hensyn til studiebesøk og studierelaterte prosedyrer.

Kontaktinformasjon

Pasienter som ønsker å være med i studien kan kontakte:

Heidi Glosli, 23074593, hglosli@ous-hf.no  

Caroline B. Lorentzen, 23074562, clorentz@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?