HELSENORGE
ATLAS-IT-studien:

Injeksjoner med studiemedisinen LTX-315 kombinert med pembrolizumab for føflekkreft

Studien skal finne ut om denne nye behandlingen er effektiv og sikker, og om immunsystemet kan mobiliseres effektivt for å bekjempe kreften.

Om studien

Multisenterstudie

Denne studien foregår på Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus (Ahus). 

Studiens EU-CT nummer: 2022-500628-31-00


Hvem kan delta?

Du kan delta i denne studien dersom du er diagnostisert med melanom og har minst én egnet tumor som er tilgjengelig for direkte injeksjon gjennom huden, og før du starter i studien må du allerede ha vært behandlet i minst 3 uker med en type kreftbehandling som kalles anti PD-1-medikament (eller anti-PD-L1-medikament).

Hva innebærer studien?

I løpet av denne studien vil utprøvingslegemiddelet LTX-315 bli injisert i din(e) tumor(er), i kombinasjon med at du vil få infusjon av et godkjent kreftlegemiddel som kalles pembrolizumab.

LTX-315 er et peptid som binder seg til overflaten av tumorceller og fører til at disse cellene revner og dør. I tillegg til at LTX-315 skader tumorceller fysisk, antas det at det setter i gang en immunrespons (kroppens forsvarsreaksjon mot celler som ikke gjenkjennes) mot tumorceller, slik at kroppen får hjelp til å bekjempe tumorene og beskytte seg mot fremtidig tumorvekst. LTX-315 gis med injeksjon direkte i tumoren. Denne typen behandling kalles intratumoral immunterapi.

Det er gjennomført tre studier på mennesker på et lite antall pasienter med forskjellige typer kreft. Resultatene av disse studiene viser at LTX-315 tolereres godt i doser på 5 mg per injeksjon, som er den dosen som blir brukt i denne studien.

Pembrolizumab er et kunstig antistoff (protein), som kan hjelpe kroppens immunsystem (forsvarssystem) med å ødelegge kreftceller. Studier har vist at hos enkelte pasienter vil kreftceller og immunceller begynne å uttrykke signaler (såkalte «immunkontrollpunkter») som hindrer kroppens immunsystem i å drepe kreften. Legemidler som pembrolizumab fungerer slik at de blokkerer dette signalet. Dette fører til en økning i immunresponsen, slik at immuncellene igjen kan hindre eller forsinke kreftveksten. Pembrolizumab er godkjent av helsemyndighetene for behandling av bestemte krefttyper og vil bli gitt som en infusjon.

Studien består av to faser

  • Fase A: LTX-315 vil bli injisert i kombinasjon med pembrolizumab. Effekten vil vare i fem uker. Studielegen vil velge én eller flere lesjoner for injeksjon. Totalt antall injeksjoner per dag er maksimalt åtte.
  • Fase B: Fra uke 7 blir pembrolizumab injisert alene hver sjette uke inntil du slutter å delta i studien, eller i maksimalt 24 måneder med samlet behandling, avhengig av hva som skjer først.
Alle pasienter som deltar i studien får samme behandling. 

Hvert besøk forventes å ta rundt fire timer, med unntak av screeningbesøket (hvor det sjekkes om du kvalifiseres for studiet) som kan vare lenger. Under hvert besøk blir det utført noen medisinske undersøkelser, til forskjellige tidspunkter i løpet av studien (blodprøver og urinprøver, biopsier, MR- eller CT-skanning, EKG, måling av vitale tegn). 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med: 

Dr. Marta Nyakas, tlf. 22 93 40 00 (sentralbord)


Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo


Fant du det du lette etter?