HELSENORGE
HR NBL2-studien:

Internasjonal studie på høyrisiko nevroblastom

HR-NBL2/SIOPEN er en klinisk behandlingsstudie for barn og ungdom med diagnosen høyrisiko nevroblastom.

Om studien

Høyrisiko nevroblatsom er en sjelden diagnose med under 5 tilfeller årlig i Norge, og derfor er det viktig å samarbeide på tvers av landegrensene for å samle informasjon og lære mer om sykdommen, slik at behandlingen kan bli bedre. 

Studien har tre hovedformål: 

  1. Å undersøke om en av to ulike kombinasjoner av cellegift er bedre enn den andre.
  2. Å undersøke om to høydosebehandlinger med stamcellestøtte er bedre enn èn høydosebehandling med påfølgende stamcellestøtte.
  3. Å undersøke om en høyere stråledose mot primærtumorområdet hos pasienter med en resttumor etter operasjon er bedre enn konvensjonell stråledose

Multisenterstudie

Oslo Universitetssykehus har hovedansvaret i Norge for denne studien, men studien rekrutterer også fra de tre andre barnekreftsentrene i Norge - Haukeland Universitetssykehus, Universitetsykehuset i Nord-Norge og St. Olavs hospital.

Hvem kan delta?

Dersom du eller ditt barn fyller kriteriene for å være deltager i studien, vil din barnelege invitere deg/barnet ditt til å bli med i studien. Du vil i den sammenheng få utlevert grundig, skriftlig informasjon til både foresatte og informasjon tilpasset din alder og sykdomsforståelse. 

Hva innebærer studien?

Hensikten med studien er å undersøke om de ulike behandlingene beskrevet over under «hovedformål» er bedre enn den etablerte kombinasjonen av behandlingen vi gir per i dag. 

Alle barn med nevroblastom i Norge behandles på ett av fire barnekreftsentra. Alle barnekreftsentra i Norge vil tilby deltagelse i studien. Dette gjøres som ledd i et standardforløp for barn med nevroblastom.


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan behandlende barnelege kontakte:

Maria Winther Gunnes, lege
Oslo universitetssykehus
Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer
Tlf: +47 02770

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Det er kun behandlende sykehuslege som kan henvise til denne studien.
Fant du det du lette etter?