HELSENORGE

Intervalltrening med høy intensitet tidlig etter hjertetransplantasjon

I denne studien sammenlikner vi effekten av intervalltrening med høy intensitet med effekten av moderat trening med jevn intensitet. Treningsintervensjonen varer fra ca. tre måndeder etter hjertetransplantasjon og fram til første årskontroll.

Om studien

Vi vet at iIntervalltrening gir svært god helsemessig gevinst for hjertepasienter generelt. Det er ikke funnet noen negative effekter av intervalltrening, og treningsmetoden er tidligere utprøvd på dårlige hjertesviktpasienter og hjertetransplanterte pasienter lenger ut i forløpet med svært gode resultater.

Det regnes som langt farligere å ikke trene, enn å trene. Nytransplanterte pasienter har til nå vært skjermet for intervalltrening fordi et nytransplantert hjerte er denervert (uten nervekontroll) noe som medfører redusert pulsrespons (langsom pulsøkning ved fysisk arbeid). Imidlertid vet vi at pulsresponsen under arbeid bedres med tiden etter transplantasjonen med mer moderat trening, og vi ønsker å undersøke om effekten av intervalltrening vil gi bedre resultater enn det som er vist ved andre treningsmetoder.

Hvem kan delta?

Denne studien undersøker effekt av trening etter hjertetransplantasjon. Nylig hjertetransplanterte kvinner og menn > 18 år, 8-12 uker etter transplantasjon kan delta. Tilstanden din må være medisinsk stabil og du bør være motivert for trening og egeninnsats for å være med.

Inklusjon vil pågå i tidsrommet 2013-2016, og siste tre-årsoppfølging vil da bli gjort innen utgangen av 2019.

Hva innebærer studien?

Tester og undersøkelser vil bli utført ved inklusjon, etter ett år og etter tre år.

Dette inkluderer

 • Tredemølletest med maksimalt oksygenopptak (VO2 peak)
 • Test av muskelstyrke- og utholdenhet (lårmuskulatur) og analyse av kroppssammensetning
 • Ultralyd av hjertet (ekkokardiografi)
 • Måling av endotelfunksjon
 • Hjertekateterisering (angiografi)
 • Ultralyd direkte på hjertekar i forbindelse med angiografien (IVUS)
 • Undersøkelse av mikrosirkulasjonen i forbindelse med angiografien
 • OCT (optisk koherens tomografi) i forbindelse med angiografien
 • Hjertebiopsi (utføres rutinemessig de tre første årskontroller etter transplantasjon)
 • Utvidete blodprøver
 • Spørreskjemaer

Om du deltar i studien vil du få grundig innføring i intervallbasert trening, og vil i løpet av treningsperioden sannsynligvis oppnå bedre helse og arbeidskapasitet. Havner du i den gruppen som skal trene moderat vil du sannsynligvis også oppnå bedre helse og arbeidskapasitet, og dersom det viser seg at intervalltreningen gir enda bedre effekt vil du bli oppfordret til å endre treningsmetode. Resultatene vil bli tilgjengelig også for alle som ikke har deltatt i studien.

Om studien på andre nettsteder

Informasjon om studien på clinicaltrials.gov

Informasjon om studien på helseforskning.etikkom.no (REK)


Vær oppmerksom

De som sier ja til deltakelse i studien må være innstilt på egeninnsats når det gjelder trening i løpet av det året studien pågår. Årskontrollene utvides i forhold til tester og undersøkelser deltakerne skal igjennom, og enkelte av disse kan medføre noe ubehag.

Kontaktinformasjon

Studien foregår ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og ved Rigshospitalet i Københav, Sahlgrenska universitetsykehus.

Kontakt

Katrine Rolid og Kari Nytrøen, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.

Fant du det du lette etter?