HELSENORGE

Kan antistoffer gi forhøyede triglyserid- og/eller kolesterolverdier?

Hos noen personer med forhøyete verdier av triglyserider og/eller kolesterol klarer man ikke påvise årsaken ved genetisk testing. Dette forskningsprosjektet ønsker nå å undersøke om antistoffer i blodet kan være årsak til de høye verdiene.

Om studien

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis du har totalkolesterol > 9 mmol/l eller triglyserider > 20 mmol/l, og dersom tidligere genetisk utredning av dine verdier ikke har påvist en årsak.

Hva innebærer studien?

Ved deltakelse må du ta en blodprøve som sendes til oss. I tillegg må du fylle ut et kort spørreskjema.

Pasienter fra hele landet kan delta. Blodprøven må sendes til Oslo universitetssykehus.

Studien styres fra Oslo Universitetssykehus. Hvis du bor langt unna sykehuset kan det være aktuelt å ta blodprøven hos fastlegen. Du vil i så fall få tilsendt et informasjonsskriv som du kan ta med til fastlegen. Dersom vi i studien påviser noe nytt som kan ha betydning for din helsetilstand eller behandling, så vil vi informere fastlegen din om dette.

Vær oppmerksom

Fordeler med å delta i prosjektet er mulighet for at vi finner en årsak til at du har forhøyete triglyserid- og/eller kolesterolverdier. Dette kan da ha betydning for videre oppfølgning og behandling av deg, og vi vil i så fall henvise deg til videre oppfølgning ved en lipidklinikk eller tilsvarende spesialavdeling.

Uansett om vi finner en årsak til dine forhøyete verdier eller ikke, så vil resultat av undersøkelsen og din deltakelse være et viktig bidrag til å forstå årsaker til forhøyete triglyserid- og/eller kolesterolverdier.

Ulemper ved deltakelse vil være tidsbruk ved utfylling av spørreskjema og blodprøvetaking. Noen få kan også oppleve ubehag ved å ta blodprøve, men det er kun snakk om en helt vanlig blodprøve.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om studien, eller dersom du ønsker å delta i studien, kan du kontakte oss på telefon 90156479.

Fant du det du lette etter?