HELSENORGE

Karbohydrattilskudd før lungekreftoperasjon

Gir karbohydrattilskudd før lungekreftoperasjon mindre ubehag og komplikasjoner etter operasjonen?

Om studien

Studien undersøker om tilskudd av karbohydrater før kikkhullsoperasjon (thoracoscopi) på grunn av lungekreft bidrar til mindre postoperativt ubehag og komplikasjoner etter kirurgi. Karbohydrattilskuddet vil bli gitt i form av PreOp®, et næringsmiddel som tidligere er vist å kunne ha positiv effekt etter kirurgi ved annen type kreftkirurgi.

Formålet med studien er å undersøke om dette ernæringstiltaket gir målbare positive endringer de første dager etter operasjonen. Hvis studien viser at bruk av denne ernæringsdrikken gir økt pasienttilfredshet og bedrer forløpet etter operasjonen, vil Thoraxkirurgisk avdeling på OUS Ullevål innføre dette som standardbehandling før lungekirurgi. 

Mer informasjon om studien finner du på

Hvem kan delta?

Du kan delta i studien hvis 

  • du skal gjennomgå elektiv kikkhullsoperasjon på grunn av lungekreft
  • du er over 18 år og forstår og snakker norsk
  • du er villig til å underskrive samtykkeerklæring

Du kan ikke delta i studien hvis

  • du har ubehandlede refluxplager med sure oppstøt
  • du har diabetes
  • du får smertebehandling
  • du får infeksjonsbehandling

Hva innebærer studien?

Pasienter som inkluderes i studien vil enten bli trukket ut til å være i gruppen som skal drikke ernæringsdrikken eller bli trukket til å være i gruppen som følger dagens praksis med standard fasteregime (kontrollgruppen).

Pasienter i gruppen som skal ha næringsdrikkene vil få utdelt 4 kartonger (á 200 ml) med PreOp® dagen før operasjonen. Pasienten kan ellers spise og drikke normalt gjennom denne dagen.  Om morgenen før operasjonen vil pasienten få 2 kartonger med PreOp® som skal drikkes i perioden 2-4 timer før operasjonen.

Pasienter i kontrollgruppen vil følge standard fasteregime der det ikke skal spises/drikkes noe etter kl 24.00 kvelden før operasjonen.

Uavhengig av hvilken gruppe pasienten har blitt trukket ut til vil pasienten bli bedt om å fylle ut et skjema kalt QoR-40 dagen før operasjonen og det samme skjema to påfølgende dager etter operasjonen.
Vi vil også måle et blodsukker ca 2 timer før operasjonsstart.

Utover dette vil det ikke være forskjeller i behandlingen i forhold til gjeldende praksis og behandlingsforløp. Vi vil ta vanlige blodprøver og registrere data som hjerterytme, væskeinntak, urinproduksjon, blodtrykk og medisinbruk under- og etter operasjonen som er vanlig prosedyre nå. Vi vil også registrere hvor lenge drensbehandlingen varer og hvor lenge sykehusinnleggelsen varer.

Inkluderte pasienter vil ikke ha noen spesielle fordeler av studien, men erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre med samme diagnose.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Thoraxkirurgisk avdeling, TKA3 på OUS Ullevål.

Pasienter som skal opereres for lungekreft ved hjelp av kikkhullsteknikk vil bli forespurt om deltakelse i studien. Dette vil finne sted på pasienthotellet på Ullevål sykehus i forkant av operasjonen, og senest dagen før operasjonen.

Rekrutteringsprosessen vil bli foretatt av prosjektansvarlig sykepleier eller sykepleier på pasienthotellet.

Prosjektansvarlig sykepleier Astrid B. Krohn-Hansen kan kontaktes på telefon 22 11 91 75, eller e-post astkro@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?