HELSENORGE
KATE 3:

Kombinasjon av medisiner for pasienter med HER2 positiv brystkreft

KATE 3-studien undersøker effekt og sikkerhet av behandling med medikamentene trastuzumab emtansine og atezolizumab i pasienter med HER2 positiv brystkreft og positiv PD-L1 status. Atezolizumab bindes til proteinet PD-L1, og om dette proteinet finnes i din brystkreft ønsker vi å undersøke om denne kombinasjonsbehandlingen er bedre enn behandling med trasuzumab emtansine alene.

Om studien

Multisenterstudie

KATE 3 er internasjonal multisenterstudie.
I Norge deltar Oslo universitetssykehus HF (nasjonal koordinerende), Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssykehus og Sykehuset Østfold HF.

Les mer om studien på www.ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Studien inkluderer voksne pasienter (over 18 år) med HER2 positiv brystkreft og positiv PD-L1-status.

Hva innebærer studien?

Deltagelse i studien innebærer en periode med forundersøkelser som kan strekke seg opptil 28 dager. Deretter kan behandlingsperioden vare i opptil 4 år avhengig av effekten du får av studiemedisinen og hvordan medisinen virker på deg. I tillegg ønsker vi å følge sykdommen din etter at studiebehandlingen er ferdig.

Dersom du samtykker til å delta i studien vil det bli gjort screeningundersøkelser av deg for å bestemme om du kan delta. Dette innebærer standardundersøkelser, som bildetaking, blodprøver eller spesielle undersøkelser av prøver som er tatt av deg tidligere.

Det er planlagt studiebesøk hver tredje uke for behandling med studiemedisin. Studiemedisinen blir gitt regelmessig så lenge du har nytte av den, og det ikke tilkommer bivirkninger eller andre forhold som gjør at behandlingen bør avsluttes. Det blir tatt regelmessige prøver og undersøkelser av deg for å være sikker på at behandlingen har effekt og at det er trygt å fortsette. Du spørres om helsetilstanden din og bruk av kreftmedisin.

Hver tredje måned etter siste dose med studiemedisin eller til studien avsluttes, avhengig av hva som kommer først, følges du opp over telefon, så lenge du samtykker til det.

To av følgende behandlinger med studiemedisin inngår:

  • Kontrollmedisin uten virkestoff (placebo) og Trastuzumab emtansine blir gitt hver for seg, som infusjon direkte i en blodåre hver tredje uke, eller
  • Atezolizumab og Trastuzumab ematsine blir gitt hver for seg, som infusjon direkte i en blodåre hver tredje uke.


 

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien vil derfor følges nøye med tanke på eventuelle bivirkninger. Det er vanskelig å si på forhånd hvor stor nytte pasientene vil få av utprøvingen, men informasjonen som samles inn i løpet av studien vil gi ny kunnskap om hvordan studiemedisinen virker.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege ta kontakt med Dr. Olav Engebråten på tlf. 23026600

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til: Oslo universitetssykehus HF Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?