HELSENORGE
KEYMAKER-U06:

Kombinasjonsterapi ved avansert spiserørskreft

Vi undersøker forskjellige kombinasjoner av legemidler hos personer med en type spiserørskreft som kalles plateepitelkarsinom (ESCC).

Om studien

Studien prøver ut kombinasjoner av legemidler hos personer med plateepitelkarsinom (ESCC) i spiserøret.

Medikamentkombinasjonene er: 

  • Pembrolizumab (pembro) pluss cellegift
  • MK-4280A pluss cellegift
  • Pembro pluss MK-4830 pluss cellegift
  • Pembro pluss MK-4830 pluss lenvatinib. 
Formålet med denne studien er å undersøke sikkerheten til de forskjellige legemiddelkombinasjonene, undersøke hvor godt de forskjellige legemiddelkombinasjonene virker, samt se om de forskjellige legemiddelkombinasjonene hjelper deltakerne til å leve lenger.

Hvem kan delta?

Pasienter med avansert spiserørskreft kan delta i denne studien. Alle norske pasienter kan delta, men behandlingen må foregå på Oslo universitetssykehus (OUS).

Hva innebærer studien?

Studien består av to sub-studier, A og B, og begge er inndelt i 3 faser: Screeningperiode, behandlingsperiode og oppfølgingsperiode. 

Hvis du ikke tidligere har mottatt behandling som hjelper immunforsvaret ditt å bekjempe kreft, kommer du i sub-studie A. Dersom du tidligere har mottatt behandling som hjelper immunforsvaret ditt å bekjempe kreft, kommer du i sub-studie B. 

Hvor lenge du skal delta i studien avhenger av hvor lenge du er i hver av de enkelte fasene av studien. Hvilken legemiddelkombinasjon du vil få avhenger av hvilken gruppe du blir plassert i, avhengig av hvilke som er åpne på det tidspunktet du blir med i studien. Du vil ha like stor sjanse til å bli tildelt en av de åpne gruppene. 

I løpet av studien vil du komme inn til faste studiebesøk på sykehuset for å få studielegemidlet og gjennomføre ulike undersøkelser og prosedyrer knyttet til studien. Dette innebærer gjennomgang av sykehistorie, legeundersøkelser, høyde, blodtrykk, vekt, blod- og urinprøver, vevsprøve (biopsi), hjerteundersøkelse og bildeundersøkelser (CT/MR).

Du vil måtte betale egenandel for undersøkelsene i henhold til vanlig regelverk.
Vær oppmerksom

Pasientene som forespørres om å være med i studien har avansert spiserørskreft der standard behandling ikke har virket tilfredsstillende og det finnes få eller ingen behandlingsalternativer.

Alle pasientene i studien vil få aktiv behandling og tett oppfølging.
Nye og ukjente bivirkninger som ikke er registrert tidligere kan oppstå. Pasientene som deltar i studien kan også oppleve ubehag og bivirkninger ved prøvetaking.
Kontaktinformasjon

Ved spørsmål kan fastlege ellr sykehuslege kontakte Geir Olav Hjortland, e-post goo@ous-hf.no eller telefonnummer 22 93 40 00 (sentralbord)Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til: Oslo universitetssykehus HF Onkologi Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?