Kosttilskudd til HIV-positive med lavt CD4-tall

Vi undersøker om tilleggsbehandling kan styrke tarmslimhinnen hos pasienter med HIV-infeksjon. Vi vil forsøke å gi kosttilskudd med godartede bakterier (f.eks. melkesyrebakterier) og undersøke hvordan tarmslimhinnen reagerer på denne behandlingen.

Tilleggsbehandling av HIV-infiserte pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av anti-virusmedisiner (protokollversjon 3.0)

Ikke alle HIV-positive får tilfredsstillende stigning i CD4-tall på tross av god og riktig antiviral behandling (”hivmedisiner”). Forskning har vist at disse pasientene har økt sykdomsrisiko, særlig i form av hjerte-kar-sykdom og fremskredet aldring.

Hvorfor får noen pasienter ikke tilstrekkelig stigning i CD4-tall?
Vi vet at vedvarende lavt CD4-tall er ledsaget av en kronisk, lavgradig betennelse i kroppen, også kalt immunaktivering. En av årsakene til denne betennelsen antas å være at tarmslimhinnen hos pasienter med lavt CD4-tall ikke fungerer godt nok som en barriere mellom alle mikrobene i tarmhulen og kroppens indre. Det er rett under tarmslimhinnen at kroppens største reservoar av CD4-celler befinner seg. Det er imidlertid ingen som systematisk har undersøkt tarmslimhinnen hos pasienter med lavt CD4-tall på tross av riktig HIV-medisinering.

Kan det være noen tilleggsbehandling man gi HIV-positive med lavt CD4-tall for å styrke tarmslimhinnen og få CD4-tallet til å stige?
Vi vil forsøke å gi kosttilskudd med godartede bakterier (f.eks. melkesyrebakterier) og undersøke hvordan tarmslimhinnen reagerer på denne behandlingen.Hvem kan delta?

Studien er lukket for inklusjon.

HIV-positive med høyt CD4-tall og HIV-negative undersøkes på samme måte (uten å få kosttilskudd) og fungere som kontrollpersoner.

Hva innebærer studien?

Pasientene vil bli undersøkt med koloskopi, i tillegg til avføringsprøver og vanlige blodprøver.

Kontaktinformasjon

Studien er lukket for inklusjon.

Prosjektledere for studien er spesialist i infeksjonssykdommer Dag Henrik Reikvam og avdelingsleder og professor Dag Kvale ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk og Gastromedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus.

Vil du vite mer om studien eller ønsker å delta, ta kontakt på vår studietelefon 46 92 91 67.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?