HELSENORGE

Kvinner som skal opereres for brystkreft

Målet med studien er å undersøke om en kort psykologisk behandling før og etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse etter operasjon hos kvinner med brystkreft.

Om studien

Det er tidligere vist at en kort hypnosebehandling rett før operasjon hadde stor effekt på smerter og utmattelse rett etter operasjon hos amerikanske kvinner.

I vårt prosjekt vil vi undersøke om den samme hypnosebehandlingen har like stor effekt hos norske kvinner med brystkreft, og videre - om hypnosen sammen med en psykologisk oppfølging etter operasjon kan forebygge utviklingen av langvarige smerter og utmattelse og bidra til bedre funksjon og livskvalitet.

Vi undersøker om behandlingene har effekt på jobbfunksjon, behovet for medikamenter og om det påvirker biomarkører for stress.

Kvinnene som skal gjennomgå brystkreftkirurgi vil på denne måten få en mer helhetlig behandling som også inkluderer de psykologiske aspektene og behovene vi vet er sentrale i utviklingen av senskader. Slik mener vi at kvinner med brystkreft vil bli enda bedre ivaretatt enn det som er praksis i dag.

Lenke til ClinicalTrials.gov:

Psychological Interventions to Prevent Late Effects in Breast Cancer - Full Text View - ClinicalTrials.gov

 

Hvem kan delta?

I studien inviteres du som skal opereres for brystkreft på Aker sykehus til å delta. Invitasjon til deltakelse gjøres av sykepleier på avdelingen.

Hva innebærer studien?

Som deltager inviteres du til å fylle ut spørreskjemaer og avgi blodprøver. Du får også en kort behandling (hypnose eller mindfulness) rett før operasjon.

Den ene gruppen får i tillegg tilgang på flere psykologiske ressurser etter operasjon.

Vær oppmerksom

Deltakelse i studien innebærer ingen andre ulemper foruten den belastningen det er å fylle ut spørreskjemaer og avgi blodprøver. Det er ingen rapporterte bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Silje Endresen Reme

silrem@ous-hf.no

Tlf: 22 84 52 36

Fant du det du lette etter?