HELSENORGE

Livskvalitet etter fjerning av livmor (AdenoQOL)

STUDIEN TAR IKKE INN FLERE PASIENTER. Vi anvender standardiserte skåringsverktøy for å måle livskvalitet og seksuell helse hos kvinner som har gjennomgått fjerning av livmoren, med en oppfølgingstid over 5 år

Om studien

Adenomyose er en godartet tilstand hvor kjertler fra livmorslimhinnen vokser inn i muskelveggen i livmoren. Mellom åtte og 20 prosent av alle kvinner antas å ha adenomyose.

Symptomer på adenomyose kan være sterke smerter under menstruasjon og kraftige menstruasjonsblødninger. Disse symptomene ser man også ofte ved andre godartede gynekologiske tilstander som endometriose og muskelknuter i livmor.

Førstevalget er behandling med hormonspiral, men en del kvinner opplever ikke god nok symptomlindring med dette. I disse tilfellene vil man anbefale å fjerne hele livmoren (inngrepet kalles hysterektomi), og man fjerner dermed selve adenomyosen.

Livskvalitet måles ut fra flere dimensjoner, blant annet fravær av smerter, kroppslig og psykisk funksjonsevne, aktivitetsnivå i hverdagen og seksualfunksjon. I denne studien anvender vi standardiserte skåringsverktøy for å måle livskvalitet og seksuell helse hos kvinner som har gjennomgått fjerning av livmoren, med en oppfølgingstid over 5 år.

Du kan lese mer på ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

STUDIEN TAR IKKE INN FLERE PASIENTER. 

Vi ønsker å inkludere kvinner med og uten adenomyose. Kvinner som opereres for muskelknuter har for eksempel mindre smerter enn kvinner med adenomyose, og plages hovedsakelig av kraftige blødninger og/eller trykksymptomer. For å kunne kartlegge hvordan sykdomsspesifikke symptomer som smerter, bidrar til kvinnenes tap av livskvalitet og muligens effekt av behandlingen, er det viktig å ha denne gruppen til sammenligning.

Vi inkluderer også kvinner som fjerner livmoren på grunn av endometriose, som sitter i bekkenet utenfor livmoren, og undersøker om disse ha like god effekt av operasjonen med tanke på opplevd livskvalitet som kvinner med adenomyose og like symptomer.

Du kan melde din interesse dersom du er søkt inn til operasjon for fjerning av livmor ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og:

  1. er premenopausal, dvs. hatt menstruasjon siste 12 måneder, eller alder under 50 år dersom du ikke har menstruasjon som følge av hormonell behandling
  2. skal fjerne livmoren pga. en godartet tilstand
  3. kan kommunisere på norsk eller engelsk
  4. gir elektronisk samtykke til deltakelse i studien

Du kan ikke delta dersom:

  1. du er under 18 år
  2. du har kommet i overgangsalder eller ikke har hatt blødning siste 12 måneder (som ikke skyldes hormonbruk)
  3. det er planlagt fjerning av livmor som følge av fremfall av skjeden
  4. det er planlagt fjerning av livmor som følge av kreft i underlivet
  5. det er planlagt fjerning av livmor som ledd i kjønnsskifte
  6. du ikke kan kommunisere på norsk eller engelsk

For å melde interesse for studien kan du kontakte den lokale studielegen Marianne Omtvedt, ved Kvinneklinikken OUS, på e-post: maromt@ous-hf.no .

Hva innebærer studien?

Din deltakelse i studien påvirker ikke den planlagte operasjonen, eller at du får en annen behandling du ellers ville ha fått. Operasjonen blir heller ikke fremskyndet eller utsatt som følge av deltakelse i studien.

Dersom du ønsker å delta i studien får du tilsendt en lenke til et nettbasert spørreskjema som skal fylles ut omlag en måned før planlagt operasjon, samt tre, seks og 12 måneder etter operasjonen, deretter årlig til total oppfølgingstid på fem år. Dette for å kunne kartlegge status før operasjonen og effekt av behandling på opplevd livskvalitet, både på kort og lang sikt.

Innlogging skjer via Bank ID og resultatene er kun tilgjengelige for studieleder Marianne Omtvedt og hovedveileder Tina Tellum.

Du får telefonisk oppfølging av studielegen tre måneder etter operasjonen som sammenfaller med tidspunktet for spørreskjemaet som skal fylles ut etter operasjonen.
Spørreskjema om livskvalitet tar ca. 15 minutter å fylle ut og leveres elektronisk.

I løpet av en total oppfølgingsperiode på fem år, bes du fylle ut skjemaet åtte ganger.

Vær oppmerksom

Det er ingen direkte fordeler for deg ved deltakelse i studien, men din deltakelse vil kunne gi viktig kunnskap om livskvalitet og seksuell helse hos kvinner som fjerner livmoren. Dette vil igjen kunne påvirke behandlingsmuligheter for denne pasientgruppen, spesielt siden studien innebærer langtidsoppfølging over fem år. Du yter dermed et viktig bidrag til klinisk forskning på kvinnehelse.

Kontaktinformasjon

Marianne Omtvedt,
e-post: maromt@ous-hf.no

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Studien berører ikke pasientløpet eller pasientbehandlingen.
Fant du det du lette etter?