Medfødt forsnevring i urinrøret

Urethraklaffer er en medfødt forsnevring i urinrøret hos gutter som gir økt trykk i urinveiene og kan skade blæren og nyrefunksjonen.

Urethraklaffer - diagnose, blærefunksjon og livskvalitet

For å begrense skadene, er det viktig at diagnosen stilles så tidlig som mulig.

Ved Barnekirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo har vi startet en studie for å se nærmere på hvordan vi kan påvise urethraklaffer før og etter fødsel, hvordan forandringer i blæreveggen henger sammen med dårlig blærefunksjon og hvordan urethraklaffer påvirker livskvalitet hos barn og foreldre.

Mer informasjon om studien

REK

Hvem kan delta?

Vi inviterer alle gutter (0-18 år) som er behandlet for urethraklaffer til å delta i studien.

Hva innebærer studien?

 1. Diagnostisering før fødsel – kartlegging av funn ved ultralyd
 2. Biomarkører – kartlegging av potensielle biomarkører i blodprøver fra nyfødtscreening
 3. Blærefunksjon – klinisk undersøkelse, inkludert kartlegging av blærefunksjon ved spørreskjemaer og urodynamiske undersøkelser. Biopsier (vevsprøver) fra blærevegg tas hos de som etter klinisk indikasjon skal opereres under narkose.
 4. Livskvalitet – kartlegges hos pasienter og foreldre med spørreskjemaer.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Oslo universitetssykehus ved overlege Live Lundar per e-post: live.lundar@medisin.uio.no.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.
 
For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.