I-BCT-1 studien

Metastatisk brystkreft - standardbehandling mot carboplatin og standardbehandling (I-BCT-1)

Vi undersøker om standardbehandling sammen med Carboplatin har bedre effekt enn standardbehandling alene hos pasienter med brystkreft med spredning.

Klinisk studie for seleksjon av terapi i pasienter med brystkreft (I-BCT-1)

Formålet med studien er å undersøke om kombinasjonsbehandling med standardbehandlingen paklitaxel og FEC (5-fluorouracil, cyklofosfamid, epirubicin), med tillegg av legemiddelet carboplatin har bedre effekt enn standardbehandling hos pasienter med brystkreft med spredning.

Hva er Carboplatin?

Carboplatin er et legemiddel som prøves ut ved ulike kreftformer. Legemiddelet kan ha innvirkning på DNA og skadede cellers evne til å bli reparert, og kan potensielt drepe celler som har skader i DNA, slik som kreftceller.

Finne metode for å velge rett terapi

Det skal primært undersøkes hvilke molekylære parametre som kan ha betydning for å velge rett terapi til pasienter med brystkreft, med tanke på å benytte ekstra behandling med carboplatin i tillegg til standardbehandling.

Mer informasjon om studien

Hvem kan delta?

Kvinner som har brystkreft med spredning, og som behandles ved Oslo unviersitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Behandling skal gis som 1) standardbehandling: uke dosert kjemoterapi med paklitaxel i 12 uker, etterfulgt av FEC kurer i 12 uker, eller 2) carboplatin i kombinasjon med paklitaxel i 12 uker, etterfulgt av FEC kurer i 12 uker. Behandlingen starter 24 uker før planlagt operasjon.

Det skal ved screening og deretter ved studiebesøk etter 3 og 12 ukers behandling og ved behandlingsslutt ved 24 uker gjennomføres en klinisk undersøkelse, inkludert blodtrykk, puls, vekt etc. Det skal tas blod- og urinprøver ved alle studiebesøk.

Før og etter behandling skal det gjøres vevsundersøkelser av tumor. Det skal utføres hjerteundersøkelser som EKG og MUGA, bildeundersøkelser som mammografi, ultralyd og eventuelt MR.

Deltakerne skal besvare et spørreskjema om tretthet før prosjektstart, etter 12 uker, rett før og 1,5 år etter operasjon.

Etter operasjon vil alle pasientene bli tilbudt standardbehandling og fulgt opp i 10 år etter vanlige retningslinjer.

Vær oppmerksom

Dette er en fase II studie, du kan lese mer om de forskjellige fasene her. (farmakologi.no)

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for studien er: Olav Engebråten

Ved spørsmål om studien, bes fastlege eller sykehuslege om å ta forbindelse med Olav Engebråten på telefonnummer 22 78 18 62.

Dersom du er aktuell for studien må du henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning til OUS sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.