HELSENORGE
EMIT-studien

Molekylær diagnostikk ved tidlig brystkreft uten lymfeknutespredning

I dette forskningsprosjektet vil vi undersøke effektene av å benytte en ny test til hjelp for å avklare behov for tilleggsbehandling (cellegift og/eller hormonbehandling) hos pasienter som er ferdig operert for brystkreft.

Om studien

Studien innebærer at svulsten i brystet undersøkes med flere metoder, hvor målet er å kunne gi en mer «skreddersydd»/treffsikker behandling enn det som har vært mulig frem til i dag. Denne nye svulstanalysen (molekylær profil-analyse; Prosigna) kan være med å optimalisere behandlingen til et stort antall brystkreftpasienter i Norge i den hensikt å redusere bivirkninger og unødvendig kostbar behandling.

Målet med prosjektet er å undersøke effekter av den nye testen (Prosigna) på behandlingstiltak, bivirkninger/seneffekter, livskvalitet, sykemeldingsgrad, helseøkonomi, og overlevelse. Videre kan supplerende detaljerte molekylære analyser av brystsvulstene føre til ytterligere forbedret klassifisering av brystkreftpasienter i fremtiden.

Studien er planlagt å gå ved flere sykehus i Norge. 

Kapasiteten for inklusjon kan variere noe på grunn av koronavirusutbruddet

Oslo Universitetssykehus: Oppstartet

Andre sykehus:
- Sykehuset Østfold, Kalnes - Oppstartet
- Vestre Viken, Drammen - Oppstartet
- Universitetssykehuset Nord Norge - Oppstartet
- Sykehuset Telemark - Oppstartet
- Akershus Universitetssykehus - Oppstartet
- Haukeland universitetssykehus - Oppstartet
- St Olavs Hospital - Oppstartet
- Stavanger Universitetssykehus - Oppstartet
- Sykehuset Innlandet - Oppstartet
- Sørlandet Sykehus - Oppstartet
- Nordlandssykehuset - Oppstartet
- Sykehuset i Vestfold - Oppstartet
- Sykehuset Møre og Romsdal- Oppstartet
- Førde sentralsjukehus - Oppstartet
- Haugesund sjukehus - Oppstartet
- Sykehuset Levanger - Oppstartet

Nasjonalt koordinerende senter/har hovedansvar: Oslo Universitetssykehus

Relevant sentral informasjon:
Internasjonale og norske retningslinjer der Prosigna-testen er omtalt, kan leses via følgende lenker:

https://www.asco.org/practice-guidelines/quality-guidelines/guidelines/breast-cancer#/9746http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/jco.2015.65.2289?jco-home https://www.nice.org.uk/advice/mib27https://annonc.oxfordjournals.org/content/26/suppl_5/v8.fullhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4511219https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-pasienter-med-brystkreft

En norsk studie der Prosigna-testen ble brukt, kan leses via følgende lenke:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29137653

Hvem kan delta?

Studien vil inkludere pasienter fra alle helseregionene i Norge. Dersom svulsten din er mindre eller lik 5 cm og klassifiseres som hormonreseptor positiv/HER2 negativ type, og det ikke er funnet spredning til lymfeknuter i armhulen, vil du kunne delta i denne studien dersom ditt sykehus kan betale for testen som ledd i deltagelse i studien.

Samtidig kan du ikke ha hatt annen kreftsykdom de siste 5 år (bortsett fra vanlig hudkreft og livmorhalskreft).

Du kan heller ikke delta i annen studie som tester effekt av et medikament.

I første fase av studien kan behandlende sykehus og studieansvarlig ved sykehuset sette begrensninger i forhold til hvem som faktisk kan inkluderes

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at svulsten i brystet undersøkes med flere metoder.

Vær oppmerksom

Pasienter som etter svar på Prosigna-testen anbefales mindre eller ingen tilleggsbehandling, vil unngå mulig skadelig påvirkning av cellegift og/eller hormonbehandling.

Som følge av multigentesten vil sannsynligvis noen få pasienter anbefales tilleggsbehandling som de ellers ikke ville ha fått. Behandlingen vil da gis som følge av en høyere risiko for tilbakefall enn hva standard utredning kunne oppdage, med mål om å hindre slike tilbakefall. Disse pasientene vil kunne risikere å få bivirkninger av denne tilleggsbehandlingen.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med:

Overlege/Professor Dr. Med. Bjørn Naume
Avdeling for Kreftbehandling
Oslo universitetssykehus

eller

dr Hege Oma Ohnstad
Avdeling for Kreftbehandling
Oslo Universitetssykehus

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:
Kontaktperson ved

 • Vestre Viken, Drammen: dr Helle Skjerven
 • Akershus Universitetssykehus: dr Berit Gravdehaug
 • St Olavs Hospital: dr Sunil Raj
 • Haukeland universitetssykehus: dr Hans Petter Eikesdal
 • Stavanger Universitetssykehus: dr Bjørnar Gilje
 • Sykehuset Innlandet: dr Berit Helen Høvik
 • Sykehuset Østfold, Kalnes: dr Silje Songe-Møller
 • Sørlandet Sykehus: dr Beate Boge
 • Universitetssykehuset Nord Norge: dr Egil Blix
 • Nordlandssykehuset: dr Lisa Steffensen
 • Sykehuset i Vestfold: dr Mari Paulson
 • Sykehuset Telemark: dr Tor Jensen
 • Sykehuset Møre og Romsdal: dr Torgunn Kursetgjerde
 • Førde Sentralsjukehus: dr Bublevic
 • Haugesund Sjukehus: dr Esperanza
 • Sykehuset Levanger: dr Røe

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier. Fastlegen vil få informasjon om at du deltar i studien, men trenger ikke gjøre noe ekstra fordi du er med.
Fant du det du lette etter?