HELSENORGE

Molekylær profilering av post-transplantat lymfoproliferativ sykdom (PTLD)

Studie på lymfekreft etter organtransplantasjon som skal kartlegge biologiske forhold i svulstvevet og spesielt de normale betennelsescellene i vevet. Er det grunnlag for medikamentell behandling som påvirker betennelsescellene i svulstvevet på linje med flere andre kreftformer?

Om studien

Lymfekreft som oppstår etter organtransplantasjoner (posttransplantasjonslymfomer) er heldigvis sjelden, men er beheftet med dårligere leveutsikter enn for lymfekreft generelt. Vi ønsker å undersøke vevsprøver fra slike pasienter for å avdekke forandringer, spesielt i betennelsescellene i svulstvevet som har betydning for behandlingseffekt og prognose. Betennelsesceller utgjør kroppens forsvar mot kreft, men kan også understøtte kreftcellenes vekst.


Hvem kan delta?

Aktuelle norske pasienter er allerede identifisert ved Oslo universitetssykehus gjennom vår kliniske database.

Hva innebærer studien?

Vi benytter allerede innsamlet materiale fra lymfekreftvev, og nye prøver av pasientene er ikke aktuelt. Undersøkelsene vil bli analysert i Finland i et nordisk samarbeidsprosjekt. Vi undersøker mengden av et utvalg på mer enn 700 ulike RNA molekyler som i hovedsak koder for proteiner i de normale betennelsescellene i og rundt svulstcellene. Vi vil i neste omgang bekrefte funnene ved å analysere uttrykket av et utvalg av de samme proteinene i svulstvevet. Sammensetningen og mengden av slike betennelsesceller er vist å være viktig for prognosen av mange kreftformer og kan være mål for terapi, men er hittil ikke undersøkt på posttransplantasjonslymfomer.

Prøvene vil bli sendt i løpet av mai-2021 og analysert kort tid deretter. Analysene, inkludert sammenheng med kliniske opplysninger vil bli utført i løpet av det nærmeste året.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson i Norge er:
Harald Holte. Telefonnummer 22935497. email: hhe@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?