HELSENORGE

Morkakehelse og svangerskapsutfall

Vi undersøker om forhold i morkaken og hos kvinnen gjenspeiler seg i biomarkører i en blodprøve fra den gravide og om denne blodprøven kan si noe om utfallet av svangerskap og fødsel for mor og barn.

Om studien

Hvem kan delta?

Vi rekrutterer gravide med ukompliserte eller kompliserte svangerskap. De aktuelle gravide for studien blir i første omgang kontaktet av oss ved Oslo universitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Vi tar blodprøver av deg både ved inklusjon i studien, ved rutineoppfølging og ved fødsel, gjerne i forbindelse med annen rutinemessig blodprøvetaking. I tillegg ønsker vi å samle inn morkakevev etter at både babyen og morkaken er født. Morkaken sendes rutinemessig inn til vevsundersøkelse etter mange fødsler, og ville ellers bli kastet.

Vær oppmerksom

Det er ingen direkte fordeler med å være med på denne studien. Deltakelse i studien medfører ikke ekstra belastning (utenom blodprøvene fra den gravide) for mor eller barn.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med vår studielege Birgitte Mitlid-Mork på e-post hvis du lurer på noe: bimork@ous-hf.no

Ansvarlig for studien er Meryam Sugulle, i samarbeid med Annetine Staff ved Oslo universitetssykehus.

Fant du det du lette etter?