HELSENORGE

Multisenterstudie for å finne optimalt tidspunkt for forebyggende behandling av blodpropp ved leverkirurgi

Vi vil med denne studien finne ut hvilket tidspunkt som er best for å starte behandling med blodfortynnende medikament (Fragmin/Klexane) hos de som opereres for kreft i leveren.

Om studien

Hvem kan delta?

Alle pasienter som skal opereres for kreft i leveren ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet blir spurt om de ønsker å delta i studien. Dersom du har spørsmål om studien kan du ta kontakt med studieansvarlig lege eller forskningssykepleier (se kontaktinformasjon nederst). 

Alle pasienter som gjennomgår operasjon for kreft i leveren kan delta i studien med unntak av: 
  • Du som allerede bruker blodfortynnende medikamenter (Unntak: Albyl-E)
  • Akutte operasjoner 
  • Hvis du er under 18 år 
  • Hvis du har allergi mot innholdet i blodfortynnende medikamentet
  • Hvis du ikke er samtykkekompetent
Hva innebærer studien?

Alle pasienter som opereres for kreft i leveren behandles med en sprøyte med lavmolekylært heparin (Fragmin eller Klexane) i mageskinnet for å hindre dannelse av blodpropp i beina (dyp venetrombose). En slik blodpropp kan i noen få tilfeller løsne og havne i lungene og gi akutt pustebesvær (lungeemboli). Denne blodfortynnende behandlingen må veies opp mot risiko for blødning under og etter operasjonen. 

Som deltaker i denne studien vil du enten få en sprøyte med blodfortynnende medisin kvelden før operasjon eller begynne behandlingen først etter operasjon. Det vil bli utført loddtrekning om hvilken behandling du får. Alle deltakere skal behandles med blodfortynnende sprøyte i 4 uker etter operasjon. Den eneste forskjellen er om du begynner behandling kvelden før eller etter operasjon. 
Kontaktinformasjon

Har du spørsmål angående studien, ta kontakt med overlege Sheraz Yaqub (prosjektleder) på shya@ous-hf.no eller forskningssykepleier Kornelia Borgen på korbor@ous-hf.no. Felles telefonnummer er 23 07 00 00. 

Samarbeidspartnere

Helsinki Universitetssykehus i Finland er koordinerende senter for studien. I tillegg deltar følgende sykehus: 

  • Tampere University Hospital, Finland 
  • Turku University Hospital, Finland 
  • Oulu University Hospital, Finland 
  • Kuopio University Hospital, Finland 
  • Oslo University Hospital, NorwayFant du det du lette etter?