HELSENORGE

Næringsinntak under behandling

Formålet med studien er å undersøke hva slags næringsinntak de som behandles for kolorektal kreft har. Vi ser spesifikt på proteinopptak. I studien sammenliknes de som får med de som ikke får næringsdrikk.

Om studien

Kan proteinrike, energitette næringsdrikker bidra til at anbefalt inntak nås under behandling?

Ingrediensene i testproduktet er vanlige i ordinær mat. Tidligere studier har vist at det ikke er noen problemer med inntak av produktet. Det er imidlertid ikke vist at det er noen fordeler ved å innta produktet, men vi ønsker mer kunnskap om hva som må til for å nå de Europeiske anbefalingene.



Hvem kan delta?

Pasienter som er aktuelle for studien vil forespørres av ansvarlig prosjektmedarbeider ved sykehuset.

Hva innebærer studien?

Deltagerne vil bli inndelt i to grupper, en testgruppe og en kontrollgruppe.

Dersom du er i testgruppen får du tildelt 2 kompakte næringsdrikker per dag i tillegg til det du vanligvis spiser.

Dersom du er i kontrollgruppen får du ikke studieproduktene, men standard behandling som kan inneholde andre næringstilskudd dersom dette er indikert av din lege.

Uansett hvilken gruppe du er i fyller du ut en matdagbok som inkluderer alt du spiser og drikker, inkludert næringsdrikkene. Du registrerer også årsaker til eventuelt redusert inntak. I tillegg bes du om å gi informasjon om livskvalitet og fysisk funksjon samt potensielle mage- eller tarmproblemer.

Vi registrerer høyde og vekt samt vektutvikling. Når det er utført rutinemessig CT-bilde, registrerer vi også kroppssammensetning (mengde muskelmasse og fett).

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus v/ Olav Dajani, overlege Dr. med, telefon 23 02 66 00.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?